Vuoden 2021 talousarvioesitystä täydennetty: lisää määrärahaa kävelyyn ja pyöräilyyn, yksityistieavustuksiin ja lentoyhteyksien tukemiseen

Tiedote 19.11.2020 14.15 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2021 talousarviota täydentävän esityksen 19.11.2020.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen määrärahaan hallitus esittää 25 miljoonan euron lisäystä. Kävelyn ja pyöräliikenteen investointiohjelmaan eli kuntien avustuksiin olisi tällöin vuonna 2021 28,5 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää kävelyn ja pyöräilyn roolia merkittävänä sekä ympäristön että terveyden kannalta.

- Hallitus toivoo, että kunnilla on jatkossakin mahdollisuus parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kautta maan. Tämä on tehokas keino lisätä kestävää liikkumista ja ihmisten hyvinvointia, sanoo ministeri Harakka.

Valtio tukee tänä vuonna kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kuntien katuverkolla ennätyksellisen suurella summalla, 31,5 miljoonalla eurolla. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kunnat ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa voineet hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien tekemistä varten. Avustusta voi hakea marraskuun loppuun saakka.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa kävelyn ja pyöräliikenteen matkamäärää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nämä kaikki toimenpiteet tukevat tavoitteen saavuttamista.

Tukea yksityisteiden tienpitoon sekä neuvontaan ja opastukseen

Yksityistieavustuksiin hallitus esittää 17 miljoonan euron määrärahalisäystä. Yhteensä yksityistieavustuksiin esitetään vuodelle 2021 30 miljoonan euron määrärahaa. Avustusta voidaan osoittaa yksityisteiden tienpitoon, tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen sekä yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön.

Lentoliikenne maakuntakentille turvataan myös koronatilanteessa

Hallitus esittää koronasta johtuen maakuntien lentoyhteyksien tukemiseen 11,5 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2021.

Esitys perustuu maakuntien lentoliikennettä selvittäneen työryhmän ehdotukseen. Valtiosihteeri Pilvi Torstin johtama työryhmä esitti loppuraportissaan syyskuussa 2020, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille vuoden 2021 loppuun saakka.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt lentoliikennepalvelujen hankintaan liittyvän kilpailutuksen valmistelun.


Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

talouskehitysyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377

ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101 (kävely ja pyöräily)

kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706 (yksityistieavustukset)

markkinayksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502 (lentoyhteyksien tukeminen)