Vuodenvaihteen 2011-2012 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

Tiedote 21.12.2011 14.40 fi

Televisiomaksu peritään vielä 2012 - nousua kolme prosenttia

Televisiomaksu maksetaan entiseen tapaan vuonna 2012. Yle-veroon siirrytään vuoden kuluttua, vuoden 2013 alussa.

Televisiomaksu nousee vuodenvaihteessa kolmella prosentilla. Yhden kuukauden maksu nousee nykyisestä 21,15 eurosta 21,80 euroon, kolmen kuukauden maksu 62,35 eurosta 64,20 euroon ja puolen vuoden maksu 123,25 eurosta 126,95 euroon. Vuosimaksu nousee 244,90 eurosta 252,25 euroon.


Liikenteen turvallisuusviraston maksuihin alennuksia

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) perimiä palvelumaksuja on tarkistettu. Hinnanalennukset kohdistuvat pääasiassa ilmailun ja tieliikenteen maksuihin. Muun muassa viraston ajokortista perimä maksu laskee nykyisestä 15 eurosta 13,50 euroon.


Väylämaksut nousevat

Merenkulun väylämaksut nousevat 9,5 prosenttia. Maksukorotukset kohdennetaan tasaisesti kaikkiin maksuluokkiin.

Korotusten taustalla on tavoite kattaa jäänmurron ja väylänpidon kustannukset väylämaksuilla. Erityisesti jäänmurron kustannukset ovat nousseet kahden kovan talven vuoksi, ja väylämaksun kertymä on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi.

Korotus tuo valtiolle 8,8 miljoonan euron lisätulot. Tästä huolimatta väylämaksujen kustannusvastaavuus jää 88,3 prosenttiin.


Lentoliikenteen valvontamaksu nousee

Lentoliikenteen valvontamaksu nousee 1,00 eurosta 1,20 euroon. Maksua korotetaan, koska nykyisen valvontamaksun tuotto ei kata lentoliikenteen valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä (Finavia Oyj). Maksu peritään, jos lentoaseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa.


Lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä käyttöön

Suomessa otetaan käyttöön EU:n lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Lentoliikenteen päästökaupan piiriin kuuluvat kaikki EU:n lentoasemilta lähtevät ja niille saapuvat lennot, jollei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista. Päästökaupan viranomaistehtäviä Suomessa hoitavat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Energiamarkkinavirasto.

Kaikki nämä muutokset astuvat voimaan 1.1.2012.