null Wienin katsastussopimuksen muutokset työn alla

Wienin katsastussopimuksen muutokset työn alla

Tiedote 01.09.2020 13.00 fi sv en

Rekat Helsingin satamassa (Kuva: Shutterstock/quiggyt4)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Wienin katsastussopimuksen muutosten velvoittamia erityissäädöksiä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin. Uudet säädökset edistäisivät liikennetuvallisuutta ja liikenteen ilmastotavoitteita, eikä niillä olisi vaikutuksia katsastusväleihin tai -hintoihin.

Erityissäädösten myötä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin tulisi ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Tällaisia tarkastuskohteita olisivat esimesimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto. Erityissääntelyn käyttöönotto tukisi myös vaihtoehtoisten käyttövoimien laajempaa hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Sopimusmuutosten voimaan saattaminen helpottaisi myös kansainvälistä liikennettä ja kuljetustoimintaa. Wienin sopimukseen liittyessään maat ovat sitoutuneet tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon liikennekelpoisuutta ei tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla.

Wienin katsastussopimuksen muutosten voimaansaattaminen edellyttää myös Ahvenanmaan suostumusta, koska tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan.

YK:n Euroopan talouskomission Wienin katsastussopimuksen määräaikaiskatsastusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan vuonna 2019. Suomessa muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emma Särkkä, p. 050 513 8260

ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204