null Yhden megabitin nettinopeus lakiin

Yhden megabitin nettinopeus lakiin

Tiedote 13.05.2009 14.04 fi

Kaikille tarjottavan kohtuuhintaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeus on saamassa lainsäädännön sinetin.

Viestintämarkkinalaissa olevaa yleispalveluvelvoitetta muutetaan siten, että laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus voidaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella nostaa yhteen megabittiin sekunnissa.

Hallitus esitti lain vahvistamista 13. toukokuuta. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta. Ministeriön asetusluonnos yhteysnopeudesta lähetetään lausuntokierrokselle lähiaikoina.

Lain mukaan teleyritys, jonka Viestintävirasto on nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta kohtuuhintaisen liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa.

Liittymän on lisäksi muun muassa mahdollistettava tarkoituksenmukainen internet-yhteys, jossa otetaan huomioon tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150 tai 040 700 5620