YK-työryhmä laajakaistakokoukseen Leville

Tiedote 03.03.2011 09.12 fi en

Joukko YK:n laajakaistakomission jäseniä kokoontuu viestintäministeri Suvi Lindénin kutsumina Levin Taivaanvalkeille 5.-7. maaliskuuta pohtimaan keinoja, joilla kehittyvien maiden asukkaille saataisiin toimivat laajakaistayhteydet.

Lindénin johtaman työryhmän tavoitteena on luoda kehittyvien maiden oloihin soveltuva malli hallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseksi ja saattamiseksi kansalaisten käyttöön. Levin seminaarissa laadittava pilottimalli sisällytetään työryhmän kesäkuussa luovutettavaan väliraporttiin.

Työryhmässä ovat edustettuina mm. kansainvälinen televiestintäliitto ITU, OECD sekä eräät maailman suurimmista ICT-alan kansainvälisistä yhtiöistä. Kokoukseen osallistuu myös ITU:n pääsihteeri Hamadoun I. Touré.

Komission työryhmän 13 jäsenen lisäksi kokouksessa on mukana kymmenkunta suomalaista tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa.

Taustaa

Kansainvälinen televiestintäliitto ITU asetti toukokuussa 2010 yhdessä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon kanssa korkean tason laajakaistakomission. Komissioon kuuluu yli 60 valtiollista ja talouselämän korkean tason vaikuttajaa.

Komissio luovutti syyskuussa 2010 toimenpidesuosituksensa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä korkean tason tapaamisessa. Komission työ jatkuu seitsemässä työryhmässä, joista Levillä kokoontuvaa ryhmää johtaa viestintäministeri Suvi Lindén.

Lisätiedot

viestintäneuvos Asta Virtaniemi 040 519 6762