Yksityistielakia uudistetaan – ota kantaa!

Uutinen 17.06.2016 12.00 fi sv

Yleinen tie päättyy -kyltti (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä yksityistielain kokonaisuudistus. Otakantaa.fi –palvelussa voi vastata uudistusta koskevaan kyselyyn sekä kommentoida jo esitettyjä ideoita ja kantoja. Vastausaika päättyy 30. kesäkuuta ja vastaukset huomioidaan lain uudistustyössä.

Kyselyssä voi ottaa kantaa mm. teiden hallinnointia ja rahoitusta koskeviin kysymyksiin. Lisäksi kommentteja pyydetään esimerkiksi jäte-, vesi- ja energiakysymyksiin.

Yksityistielakia uudistettaessa arvioidaan muun muassa yksityisteiden rahoitusta, tienkäyttöoikeuksia ja -maksuja sekä tiekunnan hallinnon järjestämistä ja tiekunnan oikeudellista muotoa. Koska laki on poikkeuksellisen vanha, siihen liittyy paljon muitakin modernisointitarpeita.

Uudistuksen tavoitteena on selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava laki yksityisistä teistä, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Hallituksen esitys uudeksi laiksi yksityisistä teistä on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.