Yleisradiolle ensi vuonna 395 miljoonaa euroa lupamaksutuloja

Tiedote 16.12.2004 13.36 fi

Yleisradio Oy saa käyttöönsä ensi vuonna 395 miljoonaa euroa televisio- ja toimilupamaksuista kertyviä tuloja. Valtioneuvosto vahvisti televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman ensi vuodelle 16. joulukuuta.

Televisio- ja radiorahaston tuloista noin 97 prosenttia käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta, toimilupamaksujen hallinnoinnista ja televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen, mm. digitelevisiosta tiedottamiseen, 250 000 euroa.

Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887