Yleisradiovero voimaan vuoden alussa

Uutinen 21.12.2012 10.36 fi

Televisiomaksu siirtyy historiaan vuodenvaihteessa. Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan jatkossa yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia 18 vuotta täyttäneen verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Vero sisältyy automaattisesti verokortissa olevaan ennakonpidätysprosenttiin.

Tuloraja veron perimiseksi on 7 352 euroa. Alarajan kohdalla veron määrä vuodessa on 50 euroa. Vero kasvaa tulojen mukaan ylimmillään 140 euroon, joka tulee maksettavaksi, kun tulot ylittävät 20 588 euroa.

Yle-veroa maksavat myös yhteisöt, jotka harjoittavat Suomessa liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta. Yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuu verotettavaan tuloon siten, että veron määrä on 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa. Verosta vapautettuja ovat muun muassa asunto-osakeyhtiöt.

Yleisradion rahoitustaso vuonna 2013 on 500 miljoonaa euroa. Tasoa tarkistetaan jatkossa vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Viestintäviraston tulee valvoa tehostetusti julkisen palvelun varojen käyttöä.