null Ylileveiden moduulirekkojen käytölle ei uutta jatkoaikaa

Ylileveiden moduulirekkojen käytölle ei uutta jatkoaikaa

Tiedote 06.10.2009 16.20 fi


Suomessa ei jatketa ylileveiden moduulirekkojen käyttöaikaa. Liikenne- ja viestintäministeriö teki asiasta päätöksen 6. lokakuuta. Leveydeltään 2,6 metriä olevien moduuliyhdistelmien kolmen vuoden kansallinen ylimenokausi päättyy voimassa olevien säännösten mukaisesti vuoden 2009 loppuun. Täten ensi vuoden alusta liikenteessä olevien moduuliyhdistelmien kuormatilat, lämpöeristettyjä kuormatiloja lukuun ottamatta, on oltava ulkoleveydeltään enintään 2,55 metriä.

Muutostarpeen arvioidaan koskettavan enimmillään 2 000 moduuliyhdistelmää, joka on noin 5-10 prosenttia kaikista käytössä olevista moduuliyhdistelmistä. Kavennuskustannusten kuormakoria kohti arvioidaan olevan 5 000 - 20 000 euron välillä. Kustannukset riippuvat kuormakorin rakenteesta ja kavennuksen toteutustavasta.

Kokonaiskustannukset alalle arvioidaan olevan noin 25 - 28 miljoonaa euroa. Käytännössä kavennuskustannukset ei kuitenkaan täysimääräisesti koidu yrittäjille, vaan kavennus hoituu osittain kuljetusyrittäjien tähän aikaan ajoittamien kaluston normaaleina uusinvestointeina.

Asiassa haluttiin tehdä ratkaisu, joka nojaa EU-säännösten noudattamiseen ja tukee lainsäädännön ennakoitavuutta sekä teollisuuden että kuljetusalan näkökulmasta. Tätä näkemystä tuki myös oikeuskanslerin asiasta antama lausunto.

Turpeen, hakkeen, raakapuun ja elävien eläinten kuljetuksien ulkoleveyksiin ei tule muutosta. Nykyisten säännösten mukaisesti näitä kuljetuksia on mahdollista yhdistelmäkohtaisin poikkeusluvin suorittaa 2,6 metriä leveillä moduuliyhdistelmillä vuoden 2011 loppuun.

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030, liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557, 050 558 7461