Att uträtta ärenden vid ministeriet

Registratorskontoret

E-post: kirjaamo@lvm.fi
Telefon: 0295 342 001 (kl. 9–15)
Postadress: Kommunikationsministeriet, PB 31, 00023 Statsrådet

Handlingar som är adresserade till kommunikationsministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, 00170 Helsingfors (kl. 8–16.15).

Att inleda ett ärende

För att inleda ett ärende kan du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till kommunikationsministeriets registratorskontor. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift. Du får ett bekräftelsemeddelande när ditt e-postmeddelande har nått ministeriet.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vem som helst i regel rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. Dessutom har var och en med stöd av offentlighetslagen och lagen om personuppgifter rätt att ta del av uppgifter i ministeriets register och handlingar som gäller en själv samt att vid behov be om rättelse av uppgifterna.

Arkivering

Kommunikationsministeriets arkiv består av de handlingar som har kommit till ministeriet på grund av dess uppgifter eller som ett resultat av dess verksamhet.

Ministeriets handlingar förvaras enligt följande:

  • handlingar från och med 2004 förvaras i ministeriets arkiv
  • handlingar daterade före 2004 förvaras i Riksarkivet.

Samma tidsavgränsning gäller även projekt och handlingar upprättade av arbetsgrupper som förts in i statsrådets projektregister HARE.

Uppgifter om arbetsgrupper, komittéer, nämnder, delegationer, lagberedningsprojekt och andra projekt finns samlade i statsrådets projektregister sedan 1998.

För kopior av handlingar tas det ut en fast avgift och dessutom faktureras en separat avgift för sändande av handlingar. Handlingar lånas inte ut åt enskilda eller sammanslutningar. Däremot är det möjligt att ta del av handlingarna i ministeriets lokaler.

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Fax: 09 160 28596
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (på finska)(Statsrådet)(pdf)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor