Kommunikationsminister Anne Berner

  • Kommunikationsminister Anne Berner (Bild: Ståtsradet) Kommunikationsminister 29.5.2015-
  • Ekonomie magister, riksdagsledamot
  • Centern i Finland
  • Födelsedatum och födelseort: 16.1.1964 Helsingfors
  • Hemort: Esbo 

Kontaktinformation

Ministerns sekreterare

Riitta Mäkelä 
tfn 0295 342 321

Statssekreterare

Jari Partanen
tfn 0295 16001 (växel)

Ministeriets information

tfn 0295 34 2330, 0295 34 2308, 0295 34 2329, viestinta@lvm.fi

Kommunikationsministeriet

Södra Esplanaden 16, Helsingfors
PB 31, 00023 Statsrådet.
Tfn 0295 16001
www.lvm.fi