Om webbplatsen

 1. Webbplatsens struktur
 2. Webbläsare och terminalutrustning
 3. Beställ meddelanden
 4. Impulssi-bloggen
 5. Genvägar
 6. Ansvar för innehåll
 7. Upphovsrätt
 8. Länkar
 9. Kakor (cookies)
 10. Snoobi Analytics
 11. Tjänsten MyFonts
 12. Tekniska logguppgifter om webbtjänsten
 13. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi
 14. Juridiskt förbehåll
 15. Respons

LVM.fi är kommunikationsministeriets webbplats med samlad information som producerats av ministeriet såsom pressmeddelanden, publikationer och beskrivningar om pågående projekt. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.

Den förnyade LVM.fi-tjänsten togs i bruk den 25 januari 2016 samtidigt med ministeriets nya visuella identitet. Den aktuella layouten och det sätt på vilket informationen presenteras följer den gemensamma modellen för statsrådets webbkommunikation. Den första versionen av webbtjänsten publicerades den 5 december 1995.

1.Webbplatsens struktur

Webbplatsen har sex huvudavdelningar: aktuellt, ansvarsområden, publikationer, ministeriet, förvaltningsområdet och kontaktinformation.

Högst upp på webbplatsen finns en sökväg som visar var på webbplatsen du befinner dig. I sidfoten finns en sidkarta med webbplatsens struktur, huvudrubriker och underrubriker.

När du söker information på webbplatsen han du göra en fri ordsökning med sökfunktionen uppe till höger i skärmens övre kant.

2. Webbläsare och terminalutrustning

Tack vare den följsamma webbdesignen anpassas innehållet på webbplatsen enligt terminalutrustningen. Webbdesignen fungerar bäst då du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

3. Beställ meddelanden

Från webbplatsen kan du beställa pressmeddelanden och information om nya publikationer direkt till din e-post. Dessutom kan du från webbplatsen prenumerera på många olika RSS-flöden. De viktigaste beställtjänsterna finns i huvudavdelningen aktuellt.

4. Impulssi-bloggen

På kommunikationsministeriets webbplats Impulsseja (Impulser) samlas bloggar, poddsändningar och videor om aktuella teman vid ministeriet.

Den finskspråkiga bloggen Impulssi är ett forum för aktuella frågor inom transport- och kommunikationspolitiken. Bloggen ger impulser, väcker diskussion och ökar kunskapen om och förståelsen för de samhälleliga mål som transport- och kommunikationspolitiken strävar efter. Det första blogginlägget i Impulssi publicerades den 2 februari 2015.

I podcasten Impulssi är det tillåtet att tänka och drömma stort. Poddsändningens första produktionsperiod började hösten 2017. Det första avsnittet sändes den 22 november 2017.

I Impulssi-videorna lyfts det fram teman som är aktuella vid ministeriet. De första Impulssi-videorna lades ut i april 2019.

Impulssi är en del av servicehelheten LVM.fi.

Impulssi används på bolaget Automattic Incs plattform WordPress.com för molntjänster. Tjänsten drivs av en amerikansk tjänsteleverantör. Vi använder plattformens grundfunktioner och får via plattformen icke-identifierbar och anonym information bland annat om hur många som läser artiklarna. Uppgifterna används till att utveckla vår verksamhet.

Besöksstatistiken för webbplatsen Impulsseja (Impulser) följs upp med Snoobi Analytics. Ytterligare information om Snoobi Analytics och kakor på webbplatsen Impulsseja finns i punkt 10 och 11.

Bolaget Automattic, dataskyddspolitik: https://automattic.com/privacy/

5. Genvägar

Aktuellt www.lvm.fi/sv/aktuellt
Webbplatsen på engelska www.lvm.fi/english
Förvaltningsområdet www.lvm.fi/sv/forvaltningsomradet
Personer och kontakt www.lvm.fi/sv/register
Publikationer www.lvm.fi/sv/publikationer
Ministeriet www.lvm.fi/sv/ministeriet
Webbplatsen på svenska www.lvm.fi/svenska
Pressmeddelanden www.lvm.fi/sv/pressmeddelanden
Koncessioner www.lvm.fi/sv/koncessioner
Ärenden under handläggning www.lvm.fi/sv/aktuella-arenden
Bloggen Impulssi (på finska) https://impulssilvm.fi/

6. Ansvar för innehåll

Webbplatsens chefredaktör är webbkommunikationschef Antti Ellonen. Ministeriets avdelningar och enheter svarar för webbplatsens innehåll.

Kommunikationsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Ministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

7. Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av kommunikationsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

8. Länkar

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till webbplatser som drivs av en utomstående part. Till exempel videorna på webbplatsen öppnas i YouTube och Impuls-podcastens ljudfiler är lagrade i Sound Cloud.

På webbplatser och tjänster som drivs av en utomstående part och till vilka det finns länkar från denna webbplats tillämpas den utomstående partens användningsvillkor och andra villkor.

9. Kakor (cookies)

Kommunikationsministeriets webbplats använder kakor. En del av kakorna behövs för webbplatsens funktioner, andra för besökarstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att man till exempel ska kunna följa upp hur du använder webbplatsen.

Kakor skadar inte din dator eller dina filer. Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Allmänna statistiska uppgifter om hur webbplatsen används samlas in för att utveckla tjänsten. Uppgifterna gäller till exempel det totala antal besökare, de populäraste sidorna och från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen. Uppgifter som samlas in om användarnas besök är bland annat klockslag för besöket, besökta sidor, webbläsartyp, operativsystem och skärmupplösning.

De insamlade analysuppgifterna är anonyma och innehåller inga data som identifierar personen. Dataanalysen utförs i grupper och på basis av analysen är det inte möjligt att identifiera enskilda användare.

Vi ber vi alltid om ditt samtycke till användningen av analytiska kakor. Tekniska kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi behöver inte ditt samtycke för att använda dem.

Du kan ändra ditt samtycke och inställningarna för kakor här.

Kakor som används på  webbplatsen LVM.fi

Nödvändiga kakor

JSESSIONID
Kaka i systemet för innehållspublikation som används för att samla in information om användarsessionen. Kakan är aktiv under sessionen.

COOKIE_SUPPORT
Kaka i systemet för innehållspublikation som används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i systemet för innehållspublikation som används för att spara information om vilket språk som senast valts på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

LFR_SESSION_STATE_20158
Kaka i systemet för innehållspublikation  som används för att registrera sessionsstatus, till exempel om användaren är inloggad eller inte. Kakan är aktiv under sessionen.

cookieControlPrefs
I kakan lagras information om användarens val i fråga om godkännande av kakor. Kakan lagras i ett år.

__cf_bm
​​​​​​​Kaka som gäller användningen av tjänsten Myfonts.net. Kakan identifierar användare i bottrafik. Kakan lagras i 30 minuter.

Analytiska kakor

Med hjälp av Java Script-biblioteket Snoobi siteanalytics tillåts insamling av användningsinformation om webbplatsen utan att besökare identifieras.

SnoobiId
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas efter två år.

SnoobiID
Kakan används för att särskilda användare. Den är aktiv under sessionen.

Snoobisession_lvm_fi
Upprätthåller webbsessionen. Den är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_lvm_fi
Följer med sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik. Kakan raderas efter maximalt 30 minuter.

Snoop_testi (or Snoobi-testi)
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Den är aktiv under sessionen.

Snoobi_Rand
En kaka med ett slumpmässigt nummer som indikerar att Snoobi programkoden har laddats. I numret ingår inte identifieringselement som hänför sig till användaren. Aktiv under sessionen.

Snoobi
Ett slumpmässigt unikt nummer som används för att identifiera återkommande användning. Kakan lagras i två år.

Ytterligare information på engelska på:
https://support.snoobi.info/support/solutions/articles/44000853329-snoobi-s-use-of-cookies

Kakor som används på  webbplatsen Impulsseja (Impulser)

Nödvändiga kakor

moove_gdpr_popup
I kakan lagras information om användarens val i fråga om godkännande av kakor. Kakan lagras i ett år.

Analyskakor

SnoobiId
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas efter två år.

SnoobiID
Kakan används för att särskilda användare. Den är aktiv under sessionen.

Snoobisession_impulssilvm_fi
Upprätthåller webbsessionen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_impulssilvm_fi
Följer med sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik. Kakan raderas efter maximalt 30 minuter.

Snoop_testi (or Snoobi-testi)
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi_Rand
En kaka med ett slumpmässigt nummer som indikerar att Snoobi programkoden har laddats. I numret ingår inte identifieringselement som hänför sig till användaren. Aktiv under sessionen.

Snoobi
Ett slumpmässigt unikt nummer som används för att identifiera återkommande användning. Kakan lagras i två år.

10. Snoobi Analytics

Besöksstatistiken baserar sig på Snoobi Analytics-rapportering. I besöksstatistiken används Snoobi Analytics-tjänstens kakor och Java Script-kod.

Syftet med de kakor som Snoobi Analytics använder är bl.a. att anonymisera specificerade webbläsare, att identifiera återkommande användning och ta reda på hur användarna hittar till webbplatsen (sökmotor, länk eller direkt trafik).

Med hjälp av Snoobi Analytics-tjänsten sammanställs rapporter om användningen av webbplatsen. Rapporterna används som stöd för att utveckla tjänsten.

De insamlade analysuppgifterna innehåller inga data som identifierar personen, utan uppgifterna är anonyma.

Från IP-adresserna raderas den sista sekvensen på åtta bitar för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

11. Tjänsten MyFonts

På webbplatsen används tecken från Monotype Imaging Inc.-företagets tjänst MyFonts. Tjänsten följer upp nedladdningen av teckensnitt på antalsnivå. Användarnas ip-nummer sparas i den tredje partens rapporteringssystem i 30 dagar. MyFonts ser och sparar endast samlad information om användningen, inte enskilda användare eller deras ip-nummer. 

Närmare information om detta finns på webbplatsen https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy i synnerhet under punkten "What information do we collect from you?"

12. Tekniska logguppgifter om webbtjänsten

Vi samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbtjänsten. Uppgifterna behövs för att producera tjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten. Logguppgifterna bevaras i högst ett år från att sidbegäran gjorts.

13. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi

För utskick av pressmeddelanden sparar vi den kontaktinformation som användaren själv uttryckligen har gett. Informationen används till att leverera de pressmeddelanden som användaren har beställt. Användaren kan kontrollera och radera alla uppgifter om sig själv.

Redigera och kontrollera uppgifter: 
https://tiedotteet-sv.lvm.fi/

14. Juridiskt förbehåll

Kommunikationsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Kommunikationsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk navigerar till en annan webbplats tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Kommunikationsministeriet ansvarar inte för uppdatering av, publikationer på eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser. En länk från kommunikationsministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att kommunikationsministeriet svarar för webbplatsens verksamhet.

Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

15. Respons

Respons och frågor som gäller ministeriets verksamhet kan skickas till registratorskontoret.km@gov.fi. Respons och frågor om webbplatsens funktion kan skickas till webmaster.lvm@gov.fi.