Om webbplatsen

 1. Webbplatsens struktur
 2. Webbläsare och terminalutrustning
 3. Beställ meddelanden
 4. Impulssi-bloggen
 5. Genvägar
 6. Ansvar för innehåll
 7. Upphovsrätt
 8. Länkar
 9. Webbkakor och insamling av information
 10. Snoobi Analytics
 11. Webbplatsens kakor
 12. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi
 13. Tjänsten MyFonts
 14. Juridiskt förbehåll
 15. Respons

LVM.fi är kommunikationsministeriets webbplats med samlad information som producerats av ministeriet såsom pressmeddelanden, publikationer och beskrivningar om pågående projekt. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen mest omfattande.

Den förnyade webbtjänsten LVM.fi togs i bruk den 25 januari 2016 samtidigt med ministeriets nya visuella identitet. Den aktuella layouten och det sätt på vilket informationen presenteras följer den gemensamma modellen för statsrådets webbkommunikation.

1.Webbplatsens struktur

Webbplatsen har sex huvudavdelningar: aktuellt, ansvarsområden, publikationer, ministeriet, förvaltningsområdet och kontaktinformation.

Högst upp på webbplatsen finns en sökväg som visar var på webbplatsen du befinner dig. I sidfoten finns en sidkarta med webbplatsens struktur, huvudrubriker och underrubriker.

När du söker information på webbplatsen han du göra en fri ordsökning med sökfunktionen uppe till höger i skärmens övre kant.

2. Webbläsare och terminalutrustning

Tack vare den följsamma webbdesignen anpassas innehållet på webbplatsen enligt terminalutrustningen. Webbdesignen fungerar bäst då du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

3. Beställ meddelanden

Från webbplatsen kan du beställa pressmeddelanden och information om nya publikationer direkt till din e-post. Dessutom kan du från webbplatsen prenumerera på många olika RSS-flöden. De viktigaste beställtjänsterna finns i huvudavdelningen aktuellt.

4. Impulssi-bloggen

På kommunikationsministeriets webbplats Impulsseja (Impulser) samlas bloggar, poddsändningar och videor om aktuella teman vid ministeriet.

Den finskspråkiga bloggen Impulssi är ett forum för aktuella frågor inom transport- och kommunikationspolitiken. Bloggen ger impulser, väcker diskussion och ökar kunskapen om och förståelsen för de samhälleliga mål som transport- och kommunikationspolitiken strävar efter. Det första blogginlägget i Impulssi publicerades den 2 februari 2015.

I podcasten Impulssi är det tillåtet att tänka och drömma stort. Poddsändningens första produktionsperiod började hösten 2017. Det första avsnittet sändes den 22 november 2017.

I Impulssi-videorna lyfts det fram teman som är aktuella vid ministeriet. De första Impulssi-videorna lades ut i april 2019.

Impulssi är en del av servicehelheten LVM.fi.

Impulssi används på bolaget Automattic Incs plattform WordPress.com för molntjänster. Tjänsten drivs av en amerikansk tjänsteleverantör. Vi använder plattformens grundfunktioner och får via plattformen icke-identifierbar och anonym information bland annat om hur många som läser artiklarna. Uppgifterna används till att utveckla vår verksamhet.

Besöksstatistiken för webbplatsen Impulsseja (Impulser) följs upp med Snoobi Analytics. Ytterligare information om Snoobi Analytics och kakor på webbplatsen Impulsseja finns i punkt 10 och 11.

Bolaget Automattic, dataskyddspolitik: https://automattic.com/privacy/

5. Genvägar

Aktuellt www.lvm.fi/sv/aktuellt
Webbplatsen på engelska www.lvm.fi/english
Förvaltningsområdet www.lvm.fi/sv/forvaltningsomradet
Personer och kontakt www.lvm.fi/sv/register
Publikationer www.lvm.fi/sv/publikationer
Ministeriet www.lvm.fi/sv/ministeriet
Webbplatsen på svenska www.lvm.fi/svenska
Pressmeddelanden www.lvm.fi/sv/pressmeddelanden
Koncessioner www.lvm.fi/sv/koncessioner
Ärenden under handläggning www.lvm.fi/sv/aktuella-arenden
Bloggen Impulssi (på finska) https://impulssilvm.fi/

6. Ansvar för innehåll

Webbplatsens chefredaktör är webbkommunikationschef Antti Ellonen. Ministeriets avdelningar och enheter svarar för webbplatsens innehåll.

Kommunikationsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Ministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

7. Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av kommunikationsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

8. Länkar

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till webbplatser som drivs av en utomstående part. Till exempel videorna på webbplatsen öppnas i YouTube och Impuls-podcastens ljudfiler är lagrade i Sound Cloud.

På webbplatser och tjänster som drivs av en utomstående part och till vilka det finns länkar från denna webbplats tillämpas den utomstående partens användningsvillkor och andra villkor.

9. Webbkakor och insamling av information

Kommunikationsministeriets webbplats använder kakor (på engelska cookies) för att följa upp hur användarna navigerar och tar till sig information på webbplatsen. En del av kakorna hänför sig till tjänstens funktioner, andra till besöksstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att följa upp hur du använder webbplatsen.

Kakor skadar inte din dator eller dina filer. Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Allmänna statistiska uppgifter om hur webbplatsen används samlas in för att utveckla tjänsten. Uppgifterna gäller t.ex. det totala antal besökare, de populäraste sidorna, från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen samt de vanligaste sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in om användarnas besök är bl.a. klockslag för besöket, besökta sidor, webbläsartyp, operativsystem och skärmupplösning.

De insamlade analysuppgifterna innehåller inga data som identifierar personen, utan uppgifterna är anonyma. Dataanalysen utförs i grupper och på basis av analysen är det inte möjligt att identifiera enskilda användare.

10. Snoobi Analytics

Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Snoobi Analytics-rapportering. I besöksstatistiken används Snoobi Analytics-tjänstens kakor och Java Script-kod.

Syftet med de kakor som Snoobi Analytics använder är bl.a. att anonymisera specificerade webbläsare, att identifiera återkommande användning och ta reda på hur användarna hittar till webbplatsen (sökmotor, länk eller direkt trafik).

Med hjälp av Snoobi Analytics-tjänsten sammanställs rapporter om användningen av webbplatsen. Rapporterna används som stöd för att utveckla tjänsten.

De insamlade analysuppgifterna innehåller inga data som identifierar personen, utan uppgifterna är anonyma.

Från IP-adresserna raderas den sista sekvensen på åtta bitar för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

11. Webbplatsens kakor

Kakor som används på  webbplatsen LVM.fi

Nödvändiga kakor

JSESSIONID
Används för att samla in information om användarsessionen. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

COOKIE_SUPPORT
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan lagras under ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Används för att spara information om vilket språk som senast valts på webbplatsen. Kakan lagras under ett år.

LFR_SESSION_STATE_20158
Används för att registrera sessionsstatus, till exempel om användaren är inloggad eller inte. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Analytiska kakor

Med hjälp av Java Script-biblioteket Snoobi siteanalytics tillåts insamling av användningsinformation om webbplatsen utan att besökare identifieras.

SnoobiId
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas efter två år. 

SnoobiID
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobisession_lvm_fi
Upprätthåller webbsessionen. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi30minute_lvm_fi
Följer med sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik. Kakan raderas efter maximalt 30 minuter.

Snoop_testi (or Snoobi-testi)
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi_Rand
En kaka med slumpmässigt nummer som indikerar att Snoobi programkoden har laddats. I numret ingår inte identifieringselement som hänför sig till användaren. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi
Ett slumpmässigt unikt nummer som används för att identifiera återkommande användning. Kakan raderas efter två år.

Ytterligare information på engelska:
https://support.snoobi.info/support/solutions/articles/44000853329-snoobi-s-use-of-cookies

Kakor som används på  webbplatsen Impulsseja (Impulser)

Nödvändiga kakor

Webbplatsen Impulssilvm.fi skapar inte nödvändiga kakor

Analyskakor

SnoobiId
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas efter två år. 

SnoobiID
Kakan används för att särskilda användare. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobisession_impulssilvm_fi
Upprätthåller webbsessionen. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi30minute_impulssilvm_fi
Följer med sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik. Kakan raderas efter maximalt 30 minuter.

Snoop_testi (or Snoobi-testi)
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi_Rand
En kaka med slumpmässigt nummer som indikerar att Snoobi programkoden har laddats. I numret ingår inte identifieringselement som hänför sig till användaren. Kakan raderas när du stänger webbläsaren.

Snoobi
Ett slumpmässigt unikt nummer som används för att identifiera återkommande användning. Kakan raderas efter två år.

12. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi

För utskick av pressmeddelanden sparar vi den kontaktinformation som användaren själv uttryckligen har gett. Informationen används till att leverera de pressmeddelanden som användaren har beställt. Användaren kan kontrollera och radera alla uppgifter om sig själv.

Redigera och kontrollera uppgifter: 
https://tiedotteet-sv.lvm.fi/

14. Tjänsten MyFonts

På webbplatsen används tecken från Monotype Imaging Inc.-företagets tjänst MyFonts. Tjänsten följer upp nedladdningen av teckensnitt på antalsnivå. Användarnas ip-nummer sparas i den tredje partens rapporteringssystem i 30 dagar. MyFonts ser och sparar endast samlad information om användningen, inte enskilda användare eller deras ip-nummer. 

Närmare information om detta finns på webbplatsen https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy i synnerhet under punkten "What information do we collect from you?"

15. Juridiskt förbehåll

Kommunikationsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Kommunikationsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk navigerar till en annan webbplats tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Kommunikationsministeriet ansvarar inte för uppdatering av, publikationer på eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser. En länk från kommunikationsministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att kommunikationsministeriet svarar för webbplatsens verksamhet.

Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

16. Respons

Respons och frågor som gäller ministeriets verksamhet kan skickas till kirjaamo@lvm.fi. Respons och frågor om webbplatsens funktion kan skickas till webmaster@lvm.fi.