Om webbplatsen

 1. Webbplatsens struktur
 2. Webbläsare och terminalutrustning
 3. Beställ meddelanden
 4. Impulssi-bloggen
 5. Genvägar
 6. Ansvar för innehåll
 7. Upphovsrätt
 8. Webbkakor och insamling av information
 9. Google Analytics
 10. Webbplatsens kakor
 11. Your Online Choices
 12. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi
 13. Sociala tillägg
 14. Juridiskt förbehåll
 15. Respons

LVM.fi är kommunikationsministeriets webbplats med samlad information som producerats av ministeriet såsom pressmeddelanden, publikationer och beskrivningar om pågående projekt. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen mest omfattande.

Den förnyade webbtjänsten LVM.fi togs i bruk den 25 januari 2016 samtidigt med ministeriets nya visuella identitet. Den aktuella layouten och det sätt på vilket informationen presenteras följer den gemensamma modellen för statsrådets webbkommunikation.

1.Webbplatsens struktur

Webbplatsen har sex huvudavdelningar: aktuellt, ansvarsområden, publikationer, ministeriet, förvaltningsområdet och kontaktinformation.

Högst upp på webbplatsen finns en sökväg som visar var på webbplatsen du befinner dig. I sidfoten finns en sidkarta med webbplatsens struktur, huvudrubriker och underrubriker.

När du söker information på webbplatsen han du göra en fri ordsökning med sökfunktionen uppe till höger i skärmens övre kant.

2. Webbläsare och terminalutrustning

Tack vare den följsamma webbdesignen anpassas innehållet på webbplatsen enligt terminalutrustningen. Webbdesignen fungerar bäst då du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

3. Beställ meddelanden

Från webbplatsen kan du beställa pressmeddelanden och information om nya publikationer direkt till din e-post. Dessutom kan du från webbplatsen prenumerera på många olika RSS-flöden. De viktigaste beställtjänsterna finns i huvudavdelningen aktuellt.

4. Impulssi-bloggen

På kommunikationsministeriets webbplats Impulsseja (Impulser) samlas bloggar, poddsändningar och videor om aktuella teman vid ministeriet.

Den finskspråkiga bloggen Impulssi är ett forum för aktuella frågor inom transport- och kommunikationspolitiken. Bloggen ger impulser, väcker diskussion och ökar kunskapen om och förståelsen för de samhälleliga mål som transport- och kommunikationspolitiken strävar efter. Det första blogginlägget i Impulssi publicerades den 2 februari 2015.

I podcasten Impulssi är det tillåtet att tänka och drömma stort. Poddsändningens första produktionsperiod började hösten 2017. Det första avsnittet sändes den 22 november 2017.

I Impulssi-videorna lyfts det fram teman som är aktuella vid ministeriet. De första Impulssi-videorna lades ut i april 2019.

Impulssi är en del av servicehelheten LVM.fi.

Impulssi används på bolaget Automattic Incs plattform WordPress.com för molntjänster. Tjänsten drivs av en amerikansk tjänsteleverantör. Vi använder plattformens grundfunktioner och får via plattformen icke-identifierbar och anonym information bland annat om hur många som läser artiklarna. Uppgifterna används till att utveckla vår verksamhet.

Besöksstatistiken baserar sig ocså på Google Analytics-rapportering, som använder Google Analytics-tjänstens kakor och Java Script-kod. I analysverktyget Google Analytics använder vi tillägget '_anonymizeIP()' för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

Enligt användarvillkoren för Google Analytics får Google inte kombinera användarnas IP-adresser med någon annan uppgift som lagras i Google.

Bolaget Automattic, dataskyddspolitik: https://automattic.com/privacy/

5. Genvägar

Aktuellt www.lvm.fi/sv/aktuellt
Webbplatsen på engelska www.lvm.fi/english
Förvaltningsområdet www.lvm.fi/sv/forvaltningsomradet
Personer och kontakt www.lvm.fi/sv/register
Publikationer www.lvm.fi/sv/publikationer
Ministeriet www.lvm.fi/sv/ministeriet
Webbplatsen på svenska www.lvm.fi/svenska
Pressmeddelanden www.lvm.fi/sv/pressmeddelanden
Koncessioner www.lvm.fi/sv/koncessioner
Ärenden under handläggning www.lvm.fi/sv/aktuella-arenden
Bloggen Impulssi (på finska) https://impulssilvm.fi/

6. Ansvar för innehåll

Webbplatsens chefredaktör är webbkommunikationschef Antti Ellonen. Ministeriets avdelningar och enheter svarar för webbplatsens innehåll.

Kommunikationsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Ministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

7. Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av kommunikationsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

8. Webbkakor och insamling av information

Kommunikationsministeriets webbplats använder kakor (på engelska cookies) för att följa upp hur användarna navigerar och tar till sig information på webbplatsen. En del av kakorna hänför sig till tjänstens funktioner, andra till besöksstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att följa upp hur du använder webbplatsen.

Kakor skadar inte din dator eller dina filer. Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Allmänna statistiska uppgifter om hur webbplatsen används samlas in för att utveckla tjänsten. Uppgifterna gäller t.ex. det totala antal besökare, de populäraste sidorna, från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen samt de vanligaste sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in om användarnas besök är bl.a. klockslag för besöket, besökta sidor, webbläsartyp, operativsystem och skärmupplösning.

De insamlade analysuppgifterna innehåller inga data som identifierar personen, utan uppgifterna är anonyma. Dataanalysen utförs i grupper och på basis av analysen är det inte möjligt att identifiera enskilda användare.

9. Google Analytics

Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Google Analytics-rapportering, som använder Google Analytics-tjänstens kakor och Java Script-kod. I analysverktyget Google Analytics använder vi tillägget '_anonymizeIP()' för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

Enligt användarvillkoren för Google Analytics får Google inte kombinera användarnas IP-adresser med någon annan uppgift som lagras i Google.

Syftet med de kakor som Google Analytics använder är bl.a. att anonymisera specificerade webbläsare, att identifiera återkommande användning och ta reda på hur användarna hittar till webbplatsen (sökmotor, länk eller direkt trafik).

Enligt användarvillkoren för Google Analytics utnyttjar Google dessa uppgifter för att utvärdera användningen av webbplatsen LVM.fi och för att sammanställa rapporter om användningen av webbplatsen i avsikt att utveckla den. De insamlade analysuppgifterna innehåller inga data som identifierar personen, utan uppgifterna är anonyma.

IP-anonymisering i Analytics, teknisk beskrivning av hur Analytics anonymiserar IP-adreser: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sv

10. Webbplatsens kakor

JSESSIONID
Används för att samla in information om användarsessionen.

COOKIE_SUPPORT
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor.

GUEST_LANGUAGE_ID
Används för att spara information om vilket språk som senast valts på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_20158
Används för att registrera sessionsstatus, till exempel om användaren är inloggad eller inte.

Google Analytics -prestandakakor

www.lvm.fi __utma
Gör det möjligt att följa hur användarna navigerar på webbplatsen och att mäta webbplatsens prestanda. Kakan gäller i två år och den gör skillnad mellan användare och sessioner. Med hjälp av den statistikförs nya användare och användare som återvänder till webbplatsen. Kakan uppdateras varje gång data skickas till programmet Google Analytics. Webbplatsägaren kan ändra kakans livslängd enligt behov.

www.lvm.fi __utmb
Kakan definierar nya sessioner och besök och den sparas i 30 minuter. Kakan uppdateras varje gång data skickas till programmet Google Analytics. All användaraktivitet under 30 minuter räknas som ett enda besök även om användaren under denna tid lämnar webbplatsen och återvänder till den senare. Ett 30 minuter räknas ett besök som ett nytt besök, medan besökaren anses vara en återbesökare.

www.lvm.fi __utmc
Används inte på merparten av webbplatser, men används för att möjliggöra interoperabilitet med en äldre version av Google Analytics-koden Urchin. I den äldre versionen användes kakan tillsammans med __utmb-kakan för att känna igen nya sessioner och återbesökare. När Google Analytics använder denna kaka är det alltid en så kallad sessionskaka som förstörs när användaren stänger sin webbläsare. Om denna kaka anses vara en beständig kaka är det sannolikt att den används med hjälp av någon annan teknik.

www.lvm.fi __utmt
Används för att dämpa frekvensen för de förfrågningar som riktas till programmet, alltså för att begränsa insamlingen av data på webbplatser med livlig trafik. Kakan blir gammal om 10 minuter.

www.lvm.fi __utmt_~1
Kakan ser ut att vara en variant av __utmt-kakan, som används för att begränsa den mängd data som Google registrerar på webbplatser med livlig trafik.

www.lvm.fi __utmt
Används när webbplatsens ägare skapar skräddarsydda parametrar på besökarnivå för specifika mätningar. Kakan uppdateras varje gång data skickas till programmet Google Analytics. Kakans förväntade livslängd är två år.

www.lvm.fi __utmz
Fastställer den inkommande trafikens ursprung. Tack vare denna kaka kan Google Analytics underätta webbplatsens ägare varifrån besökarna kommer till webbplatsen. Kakans livslängd är sex månader och den uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

Ytterligare information finns på webbadressen
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Du kan hindra användningen av Google Analytics-kakor genom att ladda ner och ta i bruk alternativet Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Funktionen Add-on meddelar Google Analytics JavaScript att uppgift om besöket inte får skickas till Google Analytics.

Hindra (opt out) Google Analytics via följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Tredjepartskakor

Följande kakor används av Google för allokering och reklam: APISID, SSID, NID, PREF, SID, SAPISID, HSID

Google Inc. äger denna del av webbplatsen. Google är i första hand känd som en sökmotor, men bolaget tillhandahåller också många andra produkter och tjänster. Dess huvudsakliga förvärvskälla är likväl reklam. Google följer användarna i allt väsentligt dels via sina egna produkter och webbplatser, dels med hjälp av olika tekniker som är inbäddade i miljontals webbplatser runtom i världen. Från de flesta Google-tjänsterna samlas det in uppgifter i syfte att profilera internetanvändarnas intressen, att sälja reklamutrymme till organisationer och att anpassa reklamen till innehållet på de sidor på vilka kundens reklam syns.

PREF-kakan sparar användarens alla preferenser, och den kan användas till att rikta reklamer på basis av Google-sökningar. SID-kakan används tillsammans med HSID-kakan för att autentisera uppgifter om Google-användarkontot och tidpunkten för den senaste inloggningen. HSID används tillsammans med SID och innehåller register över användarens konto-ID för Google och tidpunkt för senaste inloggning.

11. Your Online Choices

Your Online Choices är en guide om intressebaserad reklam och skydd av personuppgifter på internet samt hanteringen av inställningar som gäller dem.

Webbplatsen administreras av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). EDAA är en ideell organisation baserad i Bryssel.

Ytterligare information finns på webbadressen
http://www.youronlinechoices.com/se/

12. Utskick av pressmeddelanden från tjänsten LVM.fi

För utskick av pressmeddelanden sparar vi den kontaktinformation som användaren själv uttryckligen har gett. Informationen används till att leverera de pressmeddelanden som användaren har beställt. Användaren kan kontrollera och radera alla uppgifter om sig själv.

Redigera och kontrollera uppgifter

Beskrivning över personregistret:
Beställning av pressmeddelanden i tjänsten LVM.fi; beskrivning över personregistret (Registerbeskrivning, 179/11/2010, 19.04.2012)

13. Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. insticksprogram i Facebook, Twitter, YouTube och Slide Share). Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas ner från den utomstående webbplatsens server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen. Tilläggen känner du igen på tjänstetillhandahållarnas logotyper och radioknappar.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

14. Juridiskt förbehåll

Kommunikationsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Kommunikationsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk navigerar till en annan webbplats tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Kommunikationsministeriet ansvarar inte för uppdatering av, publikationer på eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser. En länk från kommunikationsministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att kommunikationsministeriet svarar för webbplatsens verksamhet.

Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

15. Respons

Respons och frågor som gäller ministeriets verksamhet kan skickas till kirjaamo@lvm.fi. Respons och frågor om webbplatsens funktion kan skickas till webmaster@lvm.fi.