Hakutulokset

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-turvallisuus- neuvonantajan opas - Etusivu - Liikenne ... 5. VAK-riskienhallinta osana yrityksen turvallisuutta 6. ... Liikenne-ja viestintäministeriö kiittää ...

VAK-turvallisuus- neuvonantajan opas - Etusivu - Liikenne ...

5. VAK-riskienhallinta osana yrityksen turvallisuutta 6. ... Liikenne-ja viestintäministeriö kiittää avoimesta tiedon ja osaamisen jakamisesta Suomen

Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on kaksi laajaa sektoria: liikennepolitiikka ja viestintäpolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriö edistää ...

vak-valvonta loppuraportti FINAL

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78242/...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... Julkaisun nimi VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Vuoden vaihteessa siirtyy myös vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

VAK-turvallisuusneuvonantajan opas - VAK ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78116

VAK-turvallisuusneuvonantajan opas Valto. Hae Valtosta Hae tästä kokoelmasta. ... liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2011: Sarjanumero: 1/2011 ...

Turvasuunnitelma VAK - kuljetuksissa - Etusivu - Liikenne ...

LIITE 1 Turvasuunnitelma VAK -kuljetuksissa 2 Tämä on turvasuunnitelmamalli yrityksille, jotka toimivat Vaarallisten aineiden kuljetusten parissa.

VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa ...

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehti-

VAK-strategian

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Päiväys/Datum/Date. Liikenteen turvallisuusviraston lausunto VAK-tieasetuksen, ... Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien ...

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta. Selvitys

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78203

Nimeke: VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta. Selvitys: Julkaisija: liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2010: Sarjanumero:

lvm VAK 060531

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/77819/...

Liikenne- ja viestintäministeriö ISSN 1457-747X (painotuote), 1795-4037 (verkkojulkaisu) ... VAK-strategia 2006–2015 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa ...

Suojavaunujen vaikutus VAK-vaunujen vahingoittumiseen ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78817/...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle ...

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle Tiedote 12.12.2013 13.48 fi sv Vaarallisten aineiden kuljetuksia...

Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

Tullin lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78242

Nimeke: VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten valvonnassa sekä valvonnan koordinoinnissa

VAK-strategia 2006–2015

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.4.2008 Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät Anu Vaahtera, Ylva Gilbert

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki ... Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi ...

VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78262

Nimeke: VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti