Hakutulokset

Asiakirjat - Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK ...

Liite 5 VAK tarkastuslaitosasetus Lausuntopyynnön liite, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Kampanjerna för ökad trafiksäkerhet får gemensamma symboler. Mottot Vaksam i trafiken och den tecknade figuren Enska kommer att berätta om de rätta attityderna ...

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00 ...

Lausuntopyynnöt. Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI ...

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78699/...

Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut useiden yhteistyötahojen kanssa toteuttamassa ... Ohjausryhmän jäseniä ovat olleet: Liisa Virtanen, LVM/VAK-yksikkö; ...

Harmaan talouden tilanne liikennesektorilla arvioitavaksi ...

Harmaan talouden tilanne liikennesektorilla arvioitavaksi Tiedote 11.05.2016 15.21 fi Liikenne- ja viestintäministeri Anne...

Uutiset 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

[PDF] Viisivuotisselvitys

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78241/...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Asiakirjat - Vuoden 2013 vaarallisten aineiden tie- ja ...

VAK 2013 tie Luku 2 2 - Luokka 2 Kirje, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Ministeri Huovinen tyytyväinen vakavien ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Säädöshanke VAK-ilmakuljetusasetusta koskevan asetuksen ...

Asia: Säädöshanke VAK-ilmakuljetusasetusta koskevan asetuksen muuttamiseksi ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetusten tunneliturvallisuusmallit

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 45/2003 /L Vaarallisten aineiden kuljetusten

Säädöshanke VAK-ilmakuljetusasetusta koskevan asetuksen ...

Uudet asiat. Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ...

Uutiset 2014 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta kaipaa ...

Alkupään merkitys VAK-kuljetusketjulle on tärkeä, sillä lähettävä yritys luo pohjan kuljetuksen turvallisuudelle. Lähettäjän tehtävänä on luokitella, ...

Asiakirjamalli

Lausunto VN:n asetusten muuttamisesta, koskien vaarallisen aineiden kuljetusta (VAK) tiellä (194/2002), rautatiellä (195/2002) sekä vaarallisten aineiden ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle Nyhet 17.10.2013 15.11 fi. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2013 - Liikenne- ja ... VAK 2013 rautatie Luku 2 2 - Luokka 2 Kirje, LVM/973/03/2013, 04.06.2013; ... Liikenne- ja viestintäministeriö .

Luonnos VN-asetus VAK-kuljetus kappaletavarana aluksessa ...

e 9ddudoolvhq wduwxqqdq vddqhhq holylq hollphq nxomhwxv (olyll hollpll hl vdd nl\wwll ndqwdmlqd wduwxqwdyddudoolvld dlqhlwd nxomhwhwwdhvvd $oxhkdoolqwryludvwr yrl ...

NORMINPURKU - LVM:N LAKIHANKKEET

VAK-lainsäädännön kokonaisuudistus - Selkeytetään sääntelyä ja viranomaisvaltuuksia Kumotaan kaikki liikennemuotokohtaiset VAK-asetukset _> tilalle

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2015 - Liikenne- ja ...

Liite 5 VAK tarkastuslaitosasetus Lausuntopyynnön liite, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto