Hakutulokset

KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6

kuljetuskeskittymiin (VAK-keskittymiin) soveltuvasta riskienhallintakeinosta. Tiedot perustuvat hankkeessa tehtyihin haastatteluihin sekä kirjallisuuskatsaukseen. ...

Uutiset 2014 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

www.lvm.fi

sen lisäksi, mitä VAK-laissa säädetään, ...

www.lvm.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto. PL 320. 00101 Helsinki. Lausuntopyyntö LVM/895/03/2017. Lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen ...

suomen ammattiliikenne ry/ finlands yrkestrafik RF

painon 28 tn, myös VAK/ADR säiliöautokuljetuksissa Käytännössä näissä ajoneuvoissa telipaino on 19 tn, ...

Lausuntopyynnöt - Liikenne- ja viestintäministeriö

Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK-tarkastuslaitosasetukseen. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Uutiset 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

1

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä, ...

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö Muistio ... VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetään yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden ...

Päiväys/Datum/Date

Liikenteen turvallisuusviraston lausunto VAK-tieasetuksen, ... Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien valtioneuvoston asetusten ...

Julkaisut 2007 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Valtioneuvoston asetus - Etusivu - Liikenne- ja ...

vollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kulje-tettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljetta-

About this site - Liikenne- ja viestintäministeriö

About this site. LVM.fi is the ... Transport of dangerous goods www.lvm.fi/vak. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten ...

Ajoneuvon VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä ei edellytetä ADR-ajolupaa, kun hän katsastuksessa katsastustoimipaikan alueella siirtää vaarallista ainetta ...

Tiedotteet 2013 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Viisivuotisselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Julkaisut

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362/browse?rpp=20&order=...

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten valvonnassa sekä valvonnan koordinoinnissa

Päiväys/Datum/Date

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien ... jonka mukaan VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä ei katsastustoiminnassa ...

Normitalkoot 2015-2019 Liikenne- ja viestintäminsteriön ...

VAK-rautatiekuljetuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014 (SopS 76/2014) Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä ...

Viisivuotisselvitys

vaaralliset aineet, vaarallisten aineiden kuljetus, VAK Muut tiedot ... Liikenne- ja viestintäministeriö . PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 20.10.2009