Hakutulokset

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Startsida ...

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriöLUONNOSMuistio; Lu 4, laus. ... VAK-laki) sekä sen nojalla vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa ...

www.lvm.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto. PL 320. 00101 Helsinki. Lausuntopyyntö LVM/895/03/2017. Lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen ...

KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6

kuljetuskeskittymiin (VAK-keskittymiin) soveltuvasta riskienhallintakeinosta. Tiedot perustuvat hankkeessa tehtyihin haastatteluihin sekä kirjallisuuskatsaukseen. ...

suomen ammattiliikenne ry/ finlands yrkestrafik RF

painon 28 tn, myös VAK/ADR säiliöautokuljetuksissa Käytännössä näissä ajoneuvoissa telipaino on 19 tn, ...

Muutoksia vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin ...

Suomen kansalliset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset on muutettu vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia, määräyksiä sekä EU-direktiiviä.

www.lvm.fi

Erikseen käynnissä olevan VAK-lain kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkastellaan VAK-säännösten sujuvoittamista yhtenä kokonaisuutena VN-asetukset mukaan lukien.

Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... noudattaa IMDG-säännöstön vaihtoehtona ro-ro- ja ro-pax-alusten VAK-liikenteessä

Suomen ja Venäjän välille sopimus vaarallisten aineiden ...

Uudella VAK-rautatiesopimuksella varmistetaan vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän ... liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 ...

Lausuntopyyntö- Hallituksen esitys vaarallisten aineiden ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) ... VAK-neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet

Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksia ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) ... Asetusmuutoksilla viimeisteltäisiin myös VAK-

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Uutinen 27.04.2010 21.46 fi sv Kampanjen Vaksam i trafiken påminner under våren och sommaren...

Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78699/...

Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut useiden yhteistyötahojen kanssa toteuttamassa ... Ohjausryhmän jäseniä ovat olleet: Liisa Virtanen, LVM/VAK-yksikkö; ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Startsida ...

Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78818

Nimeke: Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi: Julkaisija: liikenne- ja viestintäministeriö

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä, ...

www.lvm.fi

sen lisäksi, mitä VAK-laissa säädetään, ...

Uutiset 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

1

7.5.2015. LUONNOS Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä ...

Valtioneuvoston asetus - Etusivu - Liikenne- ja ...

vollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kulje-tettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljetta-