Hakutulokset

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt trafiksäkerhetskampanjerna Pressmeddelande 25.03.2008 10.00 sv Kampanjerna för ökad...

Tiedotteet 2013 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Ministry of Transport ...

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, LVM/857/03/2015, 05.05.2015;

Julkaisut 2008 - Kommunikationsministeriet

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi / Statsrådets principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi / Government ...

www.lvm.fi

Säädöshankepäätös1 (4) 16.11.2017. 4 (4) Liikenne- ja viestintäministeriö. Käyntiosoite. Postiosoite. Puhelin. www.lvm.fi. Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)

Uutiset 2009 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

1

LIITE 1. ASETUKSEN 2 § Tämän liitteen maksut ovat joko kiinteitä maksuja, tuntiveloitteisia maksuja tai vuosimaksuja. Maksu on kiinteä maksu, mikäli suoritteen ...

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa ... laadun ja kehittämisen edellytyksistä suoritettujen kokeiden määrille muutettaisiin VAK-kokeiden ...

www.lvm.fi

VAK-junat Ratapihat ... KERTTU-hankkeen rahoittajina toimivat liikenne- ja viestintäministeriö, Merenkulkulaitos, Palmberg TKU Oy ja Sato Oyj, ...

Uutiset 2017 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Networks Transport and communications networks, energy and the environment. Ministerial governance Strategic guidelines, guidance of the agencies

Lainsäädännön valmistelu - Kommunikationsministeriet

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, ...

kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation ...

Liikenne- ja viestintäministeriö LainsäädäntöneuvosKirsi Miettinen PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ:VALTIONEUVOSTONPERIAATEPÄÄTÖSKEHITTÄ- ...

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta; Genvägar. Pressmeddelanden ...