Hakutulokset

Julkaisut 2008 - Kommunikationsministeriet

VAK-strategia 2006–2015. Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. Seurantaraportti. Publikation 18/2008. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle.

Liikenne- ja viestintäministeriölle

1 Liikenne- ja viestintäministeriölle Viitaten liikenne- ja viestintäministeriön 15.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön LVM/417/03/2017 Yksityisten ...

Asiakirjat aikajärjestyksessä - Kommunikationsministeriet

VN-perustelumuistio; VAK-tie, VAK-rautatie, VAK-tarkastuslaitos Muistio, LVM/895/03/2017, 09.11.2017; Lausuntoyhteenveto perusväylänpidosta, ...

Lausunnonantajan lausunto

Ehdotamme myös, että pienet ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä VAK-rikkomukset voitaisiin saattaa liikennevirhemaksun piiriin.

Julkaisut 2009 - Ministry of Transport and Communications

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten valvonnassa sekä valvonnan koordinoinnissa

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Kommunikationsministeriet

Selvitys sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinneista Ruotsissa Viestintäpolitiikan hankkeet (selvitykset, tilastot ja tutkimukset), LVM/2396/07/2015, 16.12.2015

Etusivu - Ministry of Transport and Communications

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. ... (VAK) annettujen asetusten muutoksista.

ASIALUETTELO 1(11) 03.12

LVM/2458/04/2012 Ilmoitus EU:lle vuoden 2011 VAK-tievalvontatuloksista LVM/2459/02/2012 Lausuntopyyntö; Todistelutoimikunnan mietint ...

Uutiset 2017 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia. Nyhet 09.11.2017 13.31 fi. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuelle kaksi hakijaa. Nyhet 07.11.2017 13.45 fi.

Uutiset 2014 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. Nyhet 30.10.2014 13.41 fi. Euroopanlaajuinen tietoturvaharjoitus jatkuu. Nyhet 30.10.2014 11.35 fi.

Tiedotteet 2013 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

1

LIITE 1. ASETUKSEN 2 § Tämän liitteen maksut ovat joko kiinteitä maksuja, tuntiveloitteisia maksuja tai vuosimaksuja. Maksu on kiinteä maksu, mikäli suoritteen ...

Lainsäädännön valmistelu - Kommunikationsministeriet

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, ...

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

3 000 euroa 10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet 10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä ...

Aktuella ärenden 2008 - Ministry of Transport and ...

Aktuella ärenden 2008. Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti. News article 01.12.2017 12.57 fi. ... VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia.

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta; Genvägar. Pressmeddelanden ...

Uutiset 2009 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota. News article 21.10.2009 10.24 fi. Jatkoaikaa mopokortin valmisteluun. News article 20.10.2009 12.41 fi sv. Kellot ...

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Kommunikationsministeriet

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, ...

Julkaisut 2007 - Ministry of Transport and Communications

Networks Transport and communications networks, energy and the environment. Ministerial governance Strategic guidelines, guidance of the agencies

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa ... laadun ja kehittämisen edellytyksistä suoritettujen kokeiden määrille muutettaisiin VAK-kokeiden ...