Hakutulokset

VN-perustelumuistio; VAK-tie, VAK-rautatie, VAK ...

Uudet asiakirjat. Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ...

www.lvm.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto. PL 320. 00101 Helsinki. Lausuntopyyntö LVM/895/03/2017. Lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen ...

Tiedotteet 2013 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin ...

Asia: Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin. Perustiedot; ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ... VAK-direktiivin liitteen I määräykset on suurelta osin pantu täytäntöön liikenne- ja

[PDF] Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78818/...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... noudattaa IMDG-säännöstön vaihtoehtona ro-ro- ja ro-pax-alusten VAK-liikenteessä

Julkaisut 2008 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2006–2015. Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ... Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ... Liikenne- ja viestintäministeriö voi hakemuksesta myöntää ...

Lausuntopyyntö: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta ...

tukset, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että VAK-vaatimukset täyt- ... Liikenne- ja viestintäministeriö KäyntiosoitePostiosoitePuhelinwww.lvm.fi

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ... ... Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja ... Kuljetus Reijo Mecklin Oy ...

Julkaisut 2007 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Julkaisut 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kuljetusketjussa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö Paino Kopijyvä Oy, Espoo ISSN 1457-747X (painotuote) ... Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa VAK-strategia 2012–2020 3 .

2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Osaamisen ennakointifoorumin liikenne ja logistiikka työryhmän lausunto; Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, III vaihe LVM004:00 ...

Asiakirjat - Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun ...

Asia: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Liikenne- ja viestintäministeriö - Valto etusivu

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59361

Liikenne- ja viestintäministeriö; ... Asiasana liikennepolitiikka (36) strategiat (23) VAK - vaarallisten aineiden kuljetus (21) älykäs liikenne (19) ...

Venerekisteri ehdotetaan siirrettäväksi Trafiin ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Asiakirjat - Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun ...

Säädöshankepäätös; Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) kokonaisuudistus Säädöshankepäätös, LVM/1426/03/2015, 23.09.2015 ;

Asiakirjat - Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK ...

Liite 5 VAK tarkastuslaitosasetus Lausuntopyynnön liite, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

www.lvm.fi

VAK TNA: n tehtävien ... Ystävällisin terveisin, Mari Suominen Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto (Eteläesplanadi 16, Helsinki) ...