Hakutulokset

Ohjelmia ja strategioita - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2012-2020. Julkaisu 5/2012. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Julkaisut 2008 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2006–2015. Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Asiakirjamalli

Lausunto VN:n asetusten muuttamisesta, koskien vaarallisen aineiden kuljetusta (VAK) tiellä (194/2002), rautatiellä (195/2002) sekä vaarallisten aineiden ...

Vuodenvaihteen 2013–2014 muutoksia liikenne- ja ...

Vuodenvaihteen 2013–2014 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Uutinen 27.12.2013 12.02 fi sv Ajokortin...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi ...

15.5.2017 2.2. Yksityiskohtaiset muutokset 2.2.1 ...

ADR-ajoluvasta säädetään VAK-lain 11 b §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa asetuksessa.

Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... noudattaa IMDG-säännöstön vaihtoehtona ro-ro- ja ro-pax-alusten VAK-liikenteessä

Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksia ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) ... Asetusmuutoksilla viimeisteltäisiin myös VAK-

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Liikenne- ja ...

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle Nyhet 17.10.2013 15.11 fi. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK ...

Suomen ja Venäjän välille sopimus vaarallisten aineiden ...

Uudella VAK-rautatiesopimuksella varmistetaan vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän välisessä ... liikenne- ja viestintäministeriö, ...

Luotsaustoiminnan lainsäädäntö oikeuskanslerin ...

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo oikeuskanslerille lähettämässään lausunnossa, että nykyisen luotsauslain lähtökohta on, että luotsaus on ...

Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78699/...

Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut useiden yhteistyötahojen kanssa toteuttamassa ... Ohjausryhmän jäseniä ovat olleet: Liisa Virtanen, LVM/VAK-yksikkö; ...

Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78454

Liikenne- ja viestintäministeriö > Julkaisut > Näytä viite; JavaScript is disabled for your browser. ... VAK - vaarallisten aineiden kuljetus:

Lausuntopyyntö: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta ...

tukset, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että VAK-vaatimukset täyt- ... Liikenne- ja viestintäministeriö KäyntiosoitePostiosoitePuhelinwww.lvm.fi

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi ...

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriöLUONNOSMuistio; Lu 4, laus. ... VAK-laki) sekä sen nojalla vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa ...

Tietoa sivustosta - Liikenne- ja viestintäministeriö

www.lvm.fi/vak: Viestint ... Liikenne- ja viestintäministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta.

Julkaisut 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kuljetusketjussa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi