Hallinnonala

  1. Liikenne- ja viestintävirasto
  2. Väylävirasto
  3. Ilmatieteen laitos
  4. Traffic Management Finland Oy
  5. Yleisradio Oy
  6. Cinia Oy
  7. Pohjolan Rautatiet Oy

Virastot

1. Liikenne- ja viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, logo

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

2. Väylävirasto

Väylävirasto, logo

Väylävirasto (Väylä) vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. . Väylä huolehtii myös liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä edistää näin yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

3. Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos, logo

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

Hankesivustot

Yhtiöt

4.Traffic Management Finland Oy

Traf­fic Ma­na­ge­ment Fin­land Oy, logo

Traffic Management Finland Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet

Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) vastaa lennonvarmistuksesta.

5. Yleisradio Oy

Yleisradio Oy, logo

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

6. Cinia Oy

Cinia Oy,logo

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

7. Pohjolan Rautatiet Oy

Pohjolan Rautatiet Oy kehittää rautatietoimialaa kokonaisvaltaisesti ja edistää suuria raideliikenneinvestointeja.