Hankkeet

Valtoneuvoston hankeikkuna sisältää tiedot ministeriöiden kehittämishankkeista, säädösvalmistelusta ja erilaisista toimielimistä.  Palvelusta voi hakea tietoa hankekohtaisesti, teemoittain tai vastuualueittain. Hankkeista löytyvät linkit keskeisiin asiakirjoihin, viimeisin tieto hankkeen etenemisvaiheesta sekä vastuuhenkilöiden tiedot.

Alla on listattu suorat linkit linkit merkittävimpiin liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltaviin hakkeisiin. Tietojen ylläpidosta vastaavat hankkeiden valmistelijat.