Kommunikationsminister Timo Harakka

Timo Harakka, kommunikationsminister

  • Kommunikationsminister 10.12.2019-
  • Magister i teatervetenskap, redaktör, riksdagsledamot
  • Finlands Socialdemokratiska Parti
  • Födelsedatum och födelseort: 31.12.1962 Helsingfors
  • Hemort: Helsingfors

Kontaktinformation

Ministerns sekreterare

Riitta Mäkelä
tfn 0295 34 2321

Statssekreterare

Pilvi Torsti
tfn 0295 047 158

Specialmedarbetare

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare (trafik)
tfn 050 478 1027

Johanna Juselius, specialmedarbetare (kommunikation)
tfn 0295 342 141

Tino Aalto, specialmedarbetare
tfn 050 436 9188

 

 

Kommunikationsministeriet

Södra Esplanaden 16, Helsingfors
PB 31, 00023 Statsrådet
Tfn 0295 16001
www.lvm.fi