Kommunikationsminister Sanna Marin

Sanna Marin, kommunikationsminister
  • Kommunikationsminister 6.6.2019-
  • Förvaltningsmagister, riksdagsledamot, partiets vice ordförande
  • Finlands Socialdemokratiska Parti Födelsedatum och födelseort: 16.11.1985 Helsingfors
  • Hemort: Tammerfors

Kontaktinformation

Ministerns sekreterare

Riitta Mäkelä
tfn 0295 342 321

Statssekreterare

Mikko Koskinen
tfn 050 304 2007

Specialmedarbetare

Pirita Ruokonen (pressrelationer)
tfn 050 911 3099

Ilkka Hamunen (trafikpolitik)
tfn 050 478 1027

Henrik Haapajärvi (kommunikationspolitik och dataekonomi)
tfn 050 339 2604

 

 

Kommunikationsministeriet

Södra Esplanaden 16, Helsingfors
PB 31, 00023 Statsrådet.
Tfn 0295 16001
www.lvm.fi