Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat

  1. Tulosohjausasiakirjat
  2. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat
  3. Valtiokonttorin Netra-ohjeet

Tälle sivulle on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulosohjauksen suunnitelma- ja seurantatiedot.

  • Tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat ministeriön hallinnonalansa virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset sekä eduskunnan päättämät talousarviot.
  • Seurantatiedoista keskeisimpiä ovat  ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

1. Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulossopimukset

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat pääluokassa 31, tuloarviot osastoissa 11 (11.19. Muut vero luonteiset tulot) ja 12 (12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala)

Seurantatiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön kannanotot hallinnonalan virastojen tilinpäätöksistä

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätökset

2. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

3. Valtiokonttorin Netra-ohjeet

Valtiokonttorin on antanut määräyksen ja ohjeen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta. Tämä asiakirjasivu on laadittu Valtiokonttorin ohjeen ja määräyksen mukaisesti