Palvelut

Ministeriön tavoitteena on

  • varmistaa, että kansalaiset ja yritykset saavat tarpeitaan vastaavat liikkumis-, viestintä- ja kuljetuspalvelut helposti ja kustannustehokkaasti
  • mahdollistaa liikenne- ja viestintäpalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
  • lisätä hyvinvointia ja kasvua innovatiivisten palvelujen avulla

Ministeriön tehtävät

Ministeriön tehtävänä on huolehtia viestintä- ja liikennepalvelujen peruspalvelusta ja markkinoiden kehittämisestä. Tämä varmistetaan ajantasaisella lainsäädännöllä. Ministeriön tehtävänä on luoda toimiva markkinaympäristö erilaisten liikenne- ja viestintäpalveluiden kysynnälle ja tarjonnalle. Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäpalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ja tietoon perustuen.

Ministeriön vastuulla on mm. henkilöliikenne- ja logistiikkapalvelut, TV- ja radiotoiminnan sekä Postin yleispalvelu, mediasisältöjen tarjonta ja kuluttaja-asiat.

Ministeriö toimii aktiivisesti EU:ssa myönteisen toiminta- ja sääntely-ympäristön luomiseksi liikenteen ja viestinnän palveluille ja uusien palveluiden kehittämiselle.

Liikenteestä kokonaisvaltainen palvelu

Sähköisessä viestinnässä palveluja tarjotaan jo nyt markkinaehtoisesti. Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden viestintäpalveluiden saatavuus on varmistettu lainsäädäntöön kirjatuilla yleispalveluperiaatteilla.

Markkinoiden toimivuuden varmistaminen on erityisen ajankohtaista liikennesektorilla. Liikenteestä on tarkoitus tehdä viestinnän kaltainen palvelukokonaisuus. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erilaiset liikenne- ja kuljetuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen. Julkinen sektori toimii mahdollistajana ja toimintaedellytysten rakentajana. Vastuu innovaatioista ja palvelukehityksestä on yksityisellä sektorilla. Suomi on tämän liikenne palveluna -ajattelun edelläkävijä.