Publikationsserie

Kommunikationsministeriet publikationer publiceras i serien Julkaisuja (Publikationsserie).
De broschyrer som ministeriet ger ut publiceras under ett eget avsnitt i ministeriets webbtjänst.

Alla publikationer och dokument som finns i ministeriets webbtjänst är fritt tillgängliga. Frågor som gäller ministeriets publikationer besvaras av Hannele Sartjärvi (tfn 0295 342 332, fornamn.efternamn@lvm.fi) och Leena Maunula (tfn 0295 342 333, fornamn.efternamn@lvm.fi).