5G - en drivkraft för digitaliseringen

Nyhet 27.10.2015 10.25 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner, 5G seminarium 22.10,2015

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket ordnade den 22 oktober 2015 ett seminarium om framtidens 5G-teknik. På seminariet diskuterade experter frågor som rör teknisk forskning, utveckling och ibruktagning och dessutom drog de upp visioner om digitala tjänster som bygger på 5G.

5G-tekniken är en av drivkrafterna för digitaliseringen eftersom den svarar mot önskemål och behov som många olika användare av trådlös teknik har i fråga om mobilitet, större datahastigheter samt ökad produktivitet, säkerhet och energieffektivitet.

I sitt öppningsanförande påminde kommunikationsminister Anne Berner seminariedeltagarna om att digitaliseringen är ett genomgående tema i regeringsprogrammet.

I framtiden kommer 5G-nätet inte bara att förmedla kommunikation mellan olika användargrupper i mobilnäten, utan också mellan föremål och maskiner, speciellt i fråga om trafik och transporter.

Finlands mål är att höra till världseliten då det gäller att utveckla och använda 5G och att aktivt utöva vårt inflytande i internationella 5G-sammanhang.

På seminariet dryftades i samverkan med företag och myndigheter också hur vi kan bli föregångare i Europa inom 5G. På seminariet poängterades Finlands positiva inställning till testning och forskning av frekvenser som en av våra styrkor.