700 MHz taajuusalueen huutokaupasta lausuntopyynnöt

Pressmeddelande 21.06.2016 11.30 fi sv en

700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alussa televisiotoiminnasta langattoman laajakaistan käyttöön. Taajuusaluetta voidaan käyttää kustannustehokkaasti 4G-verkkojen rakentamiseen.

Taajuusalueen kaupallinen käyttöönotto edellyttää toimilupien myöntämistä vuoden 2016 aikana. Toimiluvat myönnetään vuoden 2016 lopussa Viestintäviraston järjestämässä huutokaupassa. Edelliset taajuushuutokaupat järjestettiin vuosina 2009 ja 2013.

Huutokaupan tarkemmista yksityiskohdista säädetään valtioneuvoston asetuksella ja Viestintäviraston huutokauppamääräyksellä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta radiotaajuuksien huutokaupasta, valtioneuvoston asetuksesta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä toimilupien hakuilmoituksesta.

Lausunnot asetuksista ja toimilupien hakuilmoituksesta voi toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon sähköpostin liitteenä 15.8.2016 mennessä. Taajuushuutokaupan sivut löytyvät osoitteesta lvm.fi/taajuushuutokauppa.

Viestintävirasto toimittaa samanaikaisesti lausuttavaksi luonnokset Viestintäviraston huutokauppaa koskevasta määräyksestä sekä radiolupien teknisistä ehdoista.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kaisa Laitinen, p. 0295342608, etunimi.sukunimi@lvm.fi

ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, etunimi.sukunimi@lvm.fi

Taajuushuutokauppa LVM:n sivuilla: http://www.lvm.fi/taajuushuutokauppa

Taajuushuutokauppa Viestintäviraston sivuilla: www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html