null Aila Salminen utnämnd till sjöfartsråd

Aila Salminen utnämnd till sjöfartsråd

Pressmeddelande 26.01.2006 15.26 sv

Statsrådet har utnämnt regeringsrådet Aila Salminen (60) till en tidsbunden befattning som sjöfartsråd vid kommunikationsministeriet. Salminen sköter befattningen till den 31 juli 2007.

Sjöfartsrådet övervakar och koordinerar beredningen av frågor som anknyter till näringslivs- och trafikpolitiken inom sjöfarten. Han eller hon deltar också i branschens internationella samarbete.

Aila Salminen är till sin utbildning juris kandidat. Hon har arbetat vid kommunikationsministeriet sedan 1989, i uppgifter som regeringsråd sedan 1997.

Den ordinarie innehavaren av befattningen som sjöfartsråd, juris kandidat Minna Kivimäki, arbetar vid Finlands EU-representation i Bryssel.



Ytterligare information:
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260