Ändringar i koncessionerna för TeliaSonera och Digita ska trygga hörbarhet och trådlösa förbindelser

Pressmeddelande 30.04.2009 15.17 fi sv

Statsrådet har gjort ändringar i TeliaSoneras och Digitas koncessioner. TeliaSonera bör garantera att kunden har både GSM-hörbarhet och trådlös UMTS-förbindelse på de områden där det fasta telefonnätet monteras ner. Digita förpliktas att bygga ut 450-nätet så att det i praktiken täcker hela befolkningen.

Statsrådet gjorde ändringarna i TeliaSoneras och Digitas koncessioner den 29 april.

TeliaSonera bör garantera att hörbarheten på GSM-mobiltelefonnäten är oklanderlig inomhus i alla stadigvarande bostäder och verksamhetsställen för företag. Villkoret gäller för de telefonabonnenter vars fasta förbindelse tas ur bruk.

Innan den fasta förbindelsen tas ut bruk bör kunder med bredbandsförbindelse få tillgång till trådlös UMTS-förbindelse med en nominell hastighet på minst 1 megabit per sekund.

TeliaSonera har på våren 2008 förbundit sig att följa skilt överenskomna villkor då bolaget erbjuder sina kunder tal- och datakommunikationstjänster på andra sätt än över det traditionella fasta telefonnätet.

Nätoperatören Digita Oy förpliktas att bygga ut mobilkommunikationsnätet på frekvensområdet 450 megahertz, så att nätet täcker 99 procent av befolkningen i slutet av 2009 och 99,9 procent i slutet av 2010.

I början av mars tilldelades bolaget en så kallad tredje bärvåg, som gör det möjligt att erbjuda snabbare förbindelser. I och med tilläggsfrekvenserna kan man erbjuda bredbandsförbindelser på 2 megabit i 450-nätet.

Frekvenserna tas i bruk uttryckligen i glesbygdsområden. Koncessionsförändringen förbättrar klart medborgarnas regionala jämlikhet i fråga om tillgången på snabba datakommunikationsförbindelser.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620