Ändringar i körkortsförordningen

Pressmeddelande 22.10.2020 14.46 fi sv en

Regeringen har ändrat statsrådets förordning om körkort, som gäller bl.a. undantag från begränsningen av körrätterna i fråga om automatväxlade fordon. Bakom ändringarna ligger Europeiska kommissionens direktiv. Förordningen utfärdades den 22 oktober 2020 och den träder i kraft den 1 november 2020.

Enligt körkortslagen får en person som avlägger körprovet för förarexamen eller manöverprovet med ett automatväxlat fordon i regel köra endast ett automatväxlat fordon som motsvarar examenskategorin. Regleringen bygger på EU:s körkortsdirektiv.

Bestämmelser om undantag som gäller detta utfärdas genom förordning av statsrådet. Undantagen gör det möjligt för en person att efter ett körprov som avlagts med ett automatväxlat fordon framföra också ett manuellt växlat fordon i körkortskategorin i fråga. Undantagen gäller situationer där den redan befintliga körrätten utvidgas.

Genom förordningsändringen utvidgas undantagen så att man i kategorierna BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 och D1E efter ett körprov som avlagts med ett automatväxlat fordon även får köra med ett fordon som har manuell växellåda, om körprovet i någon av de kategorier som räknas upp ovan eller i kategori B tidigare har avlagts med en manuellt växlad bil. Ändringen gäller nya körrätter.

Samtidigt ändras kraven på examensfordon i kategori A2 så att de motsvarar kommissionens direktiv om att motorns cylindervolym ska vara minst 245 kubikcentimeter. Genom ändringen underlättas tillgången till examensfordon. Dessutom kan även de som utbildats inom försvarsmakten få körrätt för kategori A2.

Ytterligare information:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916