Ändringar i luftfartslagen i fråga om drönare och flyghinder

Pressmeddelande 16.02.2023 14.15 fi sv en

Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM

Republikens president stadfäste den 16 februari 2023 ändringar i luftfartslagen, lagen om transportservice och territorialövervakningslagen. I fortsättningen kan Transport- och kommunikationsverket inrätta ett luftrum där det med stöd av olika tjänster flygs mer kontrollerat med obemannade luftfartyg, så kallade drönare. Samtidigt ändras tillståndsprocessen för flyghinder. Dessutom görs ändringar av mindre betydelse i luftfartslagen, lagen om transportservice och territorialövervakningslagen. Lagändringarna ska träda i kraft den 20 februari 2023.

Hittills har luftrummet för obemannad luftfart reglerats ganska lite. Eftersom antalet drönare ökar, behövs heltäckande bestämmelser. Målet är att luftfartssäkerheten ska bli bättre och att både bemannad och obemannad luftfart ska kunna bedrivas jämsides.

Transport- och kommunikationsverket kan inrätta ett gemensamt luftrum för drönare och bemannade flygplan

Genom lagändringen genomförs Europeiska kommissionens U-space-förordningar. U-space är ett luftrum där både obemannade luftfartyg, dvs. drönare, och bemannade flygplan ska kunna flyga säkert. Enligt förordningarna bedriver en eller flera leverantörer av U-space-tjänster verksamhet i U-space-luftrum i syfte att tillhandahålla obemannad luftfart olika tjänster, såsom flygtillstånd och positionsuppgifter om övrig trafik. I luftrummet ska dessutom en leverantör tillhandahålla en gemensam informationstjänst.

I fortsättningen får Transport- och kommunikationsverket genom beslut inrätta ett U-space-luftrum för högst tre år. Genom beslut av statsrådet kan dessutom utses en leverantör av gemensamma informationstjänster för U-space. Den leverantören ska tillhandahålla informationstjänster med exklusiv rätt till sådana som flyger i ett eller flera U-Space-luftrum. Alternativt kan informationsutbudet bildas av uppgifter från befintliga tjänsteleverantörer, och då svarar Transport- och kommunikationsverket eller en tjänsteleverantör som verket befullmäktigat för tillhandahållandet av informationen. Transport- och kommunikationsverket föreskriver vilka data som olika tjänsteleverantörer ska göra tillgängliga för användarna av U-space.

Flyghindertillståndstjänsterna förenklas

Med flyghinder avses en konstruktion eller anordning som kan störa eller äventyra flygsäkerheten. I fortsättningen behöver ett avgiftsbelagt utlåtande av leverantören av flygtrafikledningstjänster inte längre fogas till ansökan om flyghindertillstånd.

Till luftfartslagen fogas en bestämmelse om förande av ett register över flyghinder och om möjligheten att lägga ut registerföringen på en extern leverantör. Registret över flyghinder förs för närvarande av Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab.

Vad händer härnäst?

Lagändringarna träder i kraft den 20 februari 2023. Bestämmelserna om processen för flyghindertillstånd träder i kraft den 1 oktober 2023.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613, iida.huhtanen@gov.fi