Ändringar vid årsskiftet inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Nyhet 29.12.2010 13.00 fi sv en

Information om ändringar som träder i kraft inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har samlats i ett meddelande som publicerades 21.12.2010. Ändringar sker bland annat i avgifter som gäller förvaltningsområdet.

Som huvudregel återfinns ändrade lagar och förordningar i justitieministeriets webbtjänst Finlex.