Ändringarna i luftfartslagen träder i kraft

Pressmeddelande 23.12.2021 11.11 fi sv en

Flygplan i slutet av landningsbanan. (Bild: Subodh Agnihotri / Shutterstock)

Republikens president stadfäste ändringarna i luftfartslagen och i vissa lagar som har samband med den, den 22 december 2021. Genom ändringarna uppdateras lagarna så att de motsvarar bland annat den senaste EU-regleringen.

Ändringarna träder i kraft den 31 december 2021. Syftet är att ytterligare förbättra den höga säkerheten inom den civila luftfarten.

De viktigaste ändringarna gäller luftfartsmyndigheternas och vissa luftfartsaktörers behörighet och roller. Även straffbarheten inom luftfarten preciseras, till exempel strafflagens rekvisit för äventyrande av trafiksäkerheten.

När det gäller obemannad luftfart ges vissa aktörer genom luftfartslagen rätt att observera obehörig obemannad luftfart till exempel i flygplatsmiljö.

Ytterligare information:

Sonja Töyrylä, överinspektör, tfn 050 438 4729, sonja.toyryla@gov.fi