Ansökningar om .eu-domännamn kan göras i slutet av året

Pressmeddelande 05.10.2005 16.28 sv


En egen toppdomän tas i bruk inom EU i slutet av året. De första som kan ansöka om domännamn som slutar på .eu är offentligrättsliga sammanslutningar och innehavare av varumärken.

Det är meningen att den egentliga registreringen av .eu-domännamnen skall inledas i maj 2006. Offentligrättsliga sammanslutningar, såsom internationella organisationer, stater och kommuner, kan emellertid reservera domännamn redan från och med december 2005. Det domännamn man ansöker om bör motsvara sammanslutningens officiella namn eller dess allmänt kända förkortning.

Med skyddsperioden vill man säkra att europeiska offentligrättsliga sammanslutningar får tillgång till ett domännamn som motsvarar deras eget namn. Också de som innehar varumärken kan börja ansöka redan i det första skedet. Exakt vilken dag skyddsperioden inleds meddelas på EURID:s webbplats på adressen www.eurid.eu. EURID är det företag som upprätthåller registret över .eu-domännamnen.

Domännamn fås av godkända företag

Privatpersoner och företag kan ansöka om domännamn av företag som godkänts för att erbjuda tjänsten och som EURID väljer ut.

I Finland kan man ansöka om .eu-domännamn av Patrafee Oy i Helsingfors och Euronic Oy i Åbo. En uppdaterad lista över alla företag som registrerar .eu-domännamn finns på EURID:s webbplats.

Ansökningen om domännamn görs elektroniskt och namnet beviljas på nätet.

Allmän ansökan nästa vår

Från maj 2006 kan alla privatpersoner som bor i EU och alla företag som finns inom EU ansöka om .eu-domännamn.

Att man tar i bruk en europeisk regional toppdomän baserar sig på en förordning från EU:s ministerråd och parlamentet. Meningen är att regionaldomänen skall främja den elektroniska handeln och skötseln av ärenden inom EU. Med en egen toppdomän vill man inom EU erbjuda privatpersoner, företag och sammanslutningar ett alternativ till de generiska toppdomänerna som .com, .net eller .int, som vanligen är amerikanska.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817