Användning av simulator utvidgas i förarutbildningen

Nyhet 15.10.2015 14.21 fi sv

I körundervisningen för körkort i kategori B går man in för utökad användning av simulator. Dessutom införs möjligheten att delta i teoriundervisning virtuellt. De begränsningar som rör undervisningen kommer också i övrigt att till vissa delar slopas.

Möjligheten att använda simulator i körundervisningen för körkort i kategori B utvidgas från att hittills ha gällt undervisning i körning i mörker till att nu också gälla annan körundervisning. Virtuell teoriundervisning förutsätter en videoförbindelse som möjliggör interaktion och via vilken man även kan fastställa elevens identitet.

Statsrådet utfärdade den 15 oktober en förordning i ärendet.