null Anvia fick riksomfattande och regional koncession för skarp-tv

Anvia fick riksomfattande och regional koncession för skarp-tv

Pressmeddelande 08.04.2010 15.30 fi sv

Statsrådet har beviljat Anvia Abp två nätkoncessioner för televisionsverksamhet.

Koncessionen för kanalknippe F är riksomfattande och i det kan sändas både högupplösnings- och standardsändningar.

Den andra koncessionen gäller kanalknippe HD3, vars sebarhetsområde i väster sträcker sig till Hangö och öster om Salo, i norr till Hyvinge och Mäntsälä och i öster till Borgå. Kanalknippet är avsett för högupplösningssändningar.

Nätkoncessionerna förutsätter att man i sändningarna använder sändningsstandarden DVB-T2 och MPEG4-packningsteknik. Den längre utvecklade DVB-T2-sändningstekniken gör det möjligt att i ett kanalknippe sända fler program än för närvarande.

Anvia Abp meddelar att man öppnar det riksomfattande F-kanalknippet i mars 2011 och huvudstadsregionens HD3-kanalknippe före utgången av 2010. Koncessionerna är i kraft till slutet av år 2016.

De beviljade koncessionerna inverkar inte på mottagningen av och sebarheten för de nuvarande televisionssändningarna. För att se sändningarna i de nya kanalknippena krävs att man har en digibox som kan ta emot DVB-T2-sändningar.

Programkoncessionerna för kanalknippena beviljar statsrådet senare.

Förutom Anvia ansökte Digita och DNA om koncessionerna för kanalknippena F och HD3. Förutom de nämnda ansökte Telemast Nordic om koncessionen för HD3-knippet. De ansökande bolagen var jämstarka, så regeringen löste frågan utgående från främjande av konkurrensen.

Anvia ansågs bäst främja den interna konkurrensen på televisionsmarknaden. Anvia beviljades båda koncessionerna, eftersom koncessionsinnehavaren endast så kan bli en konkurrent att räkna med för de nuvarande aktörerna.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620