null Arbetsgrupp: nya finansiärer behövs för att trygga passagerartrafiken i Kvarken

Arbetsgrupp: nya finansiärer behövs för att trygga passagerartrafiken i Kvarken

Pressmeddelande 10.05.2012 09.51 fi sv

Arbetsgruppen som har utrett hur Kvarkentrafiken kunde tryggas föreslår att stödet till passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter i åtminstone två år till. Enligt arbetsgruppens förslag borde stödet ökas med hjälp av nya finansiärer. Ett villkor för fortsatt stöd bör också vara att biljettpriserna hålls på en rimlig nivå och att stödet används för att främja en ökning av passagerarantalet. Statsstödet hålls på samma nivå som tidigare.

Arbetsgruppen som har utrett hur färjetrafiken kunde tryggas överlämnade sin mellanrapport till trafikminister Merja Kyllönen på torsdagen den 10 maj. Mellanrapporten innehåller förslag på åtgärder som är nödvändiga under detta år för att trygga fartygstrafiken under de kommande åren.

Enligt arbetsgruppens förslag borde reglerna för konkurrensutsättningen av fartygstrafiken förnyas så att det blir mer lönsamt att utveckla passagerartrafiken. Även marknadsföringen borde effektiviseras. Huvudansvaret för marknadsföringen ligger hos rederiet, men också regionerna bör vara delaktiga i den. Därtill bör Vasa stad och Umeå kommun ordna fungerande trafikförbindelser till hamnarna.

På rutten mellan Vasa och Umeå behövs ett nyare fartyg som bättre klarar isförhållandena i området, har större fraktkapacitet och bättre motsvarar passagerarnas behov när det gäller servicenivån.

Arbetsgruppen föreslår att Kvarkenrådet tillsammans med regionerna utreder hurdana investeringsstöd som kan sökas från EU och från den finska och svenska staten.

Mandattiden för arbetsgruppen som är tillsatt av kommunikationsministeriet pågår till den 30 september 2012. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en långsiktig strategi och åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken samt att lägga fram en mellanrapport.

Kvarken har nu trafikerats av bilfärjor i nästan 50 år. I och med Finlands medlemskap i EU upphörde den skattefria försäljningen 1999, vilket ledde till att passagerarantalet minskade mycket kraftigt. Sedan år 2000 har passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå fått stöd av svenska och finska staten och de regionala myndigheterna i både Sverige och Finland. Det nuvarande stödet, som finansieras av finska staten och Umeå kommun, upphör i slutet av 2012.

Arbetsgruppens mellanrapport 10.5.2012: www.lvm.fi/web/sv/publikation/-/view/4109534

Ytterligare information: Jari Gröhn, överingenjör, tfn 029 534 2501, Kommunikationsministeriet