Arbetsgrupp: parlamentariskt samförstånd om finansieringen av Yle och bolagets uppgifter

Nyhet 17.06.2016 15.56 fi sv en

En parlamentarisk arbetsgrupp har under ledning av ordföranden Arto Satonen utvärderat Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet (public service) och finansieringen av bolaget under de närmaste åren. Däremot har gruppen inte tagit ställning till Rundradions (Yles) programinnehåll.

Arbetsgruppen har nått ett parlamentariskt samförstånd om riktlinjerna för Yles framtid. Under arbetets gång har arbetsgruppen hört ett stort antal företrädare för mediebranschen och andra intressenter och experter som är insatta i ämnet.

Arbetsgruppen föreslår ändringar bl.a. i finansieringen av Yle, förvaltningsrådets ställning och programinköp av oberoende producenter. Dessutom förespråkar arbetsgruppen åtgärder för att öka samarbetet inom mediebranschen.