Arbetsgrupp skall utreda kraven på brevens distributionshastighet

Pressmeddelande 01.04.2004 00.00 svKommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur man kunde utveckla en kvalitetsstandard för posttjänsterna. Arbetsgruppen har i uppdrag att utreda om kraven på distributionshasigheten för brev av första klass kunde luckras upp, så att tidningsutbärningen i glesbygder kunde göras tidigare.

I lagen om posttjänster finns nu kravet att minst 95 procent av brevförsändelserna i första klass skall levereras till mottagaren följande vardag. Om kravet luckras upp kunde Posten Finland Abp tidigarelägga sina kombinerade brev- och tidningsutdelningar. Så skulle de som bor i glesbygderna få dagstidningen redan på morgonen. Arbetsgruppen skall göra ett förslag till vilka åtgärder den anser vara nödvändiga för att utveckla kvalitetsstandarden.

Behovet av en förändring diskuterades i riksdagen i samband med behandlingen av postredogörelsen i mars 2004.

Arbetsgruppens resultat väntas senast den 15 september 2004.

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar biträdande avdelningschef Liisa Ero från kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppens medlemmar:
enhetschef Merja Saari, Kommunikationsverket
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, kommunikationsministeriet
direktör Juha Salovaara, Posten Finland Abp
direktör Antti Neimala, Företagarna i Finland
verkställande direktör Håkan Gabrielsson, Mediernas centralförbund
jurist Jukka Kaakkola, KonsumentverketTilläggsuppgifter:
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887