Arbetsgruppen föreslår: Ingen höjning av avgifterna för förbindelsefartygen i skärgården år 2006

Pressmeddelande 06.05.2005 14.52 sv

Det finns inget behov att ändra avgifterna för person- och godstransporter i skärgårdens förbindelsefartygstrafik år 2006. En arbetsgrupp som tillsatts för att utreda ärendet anser att den höjning som genomfördes i början av år 2005 är tillräcklig.

Arbetsgruppen för utveckling av skärgårdstrafiken har överlämnat sin mellanrapport åt kommunikationsminister Leena Luhtanen.

Avgifterna som uppbärs för förbindelsefartygstrafik höjdes med 25 procent i början av år 2005.


Ytterligare information: överisnpektör Harry Favorin, tfn (09) 160 28492