Arbetstiden för företagarförare i vägtrafiken kommer att regleras med ny lag

Nyhet 27.06.2012 13.50 fi sv

Regeringens utkast till proposition till lag om företagarförares arbetstid i vägtrafiken har sänts på remiss.

Regeringen föreslår att en arbetstidslag stiftas för självständiga företagarförare, i vilken företagarförares maximala arbetstid per vecka, pauser och nattarbete i vägtrafiken fastställs. I propositionen med förslag till lag ingår även föreskrifter för företagarförares bokföringsskyldighet för arbetstid samt möjliga undantag gällande arbetstid till exempel av teknisk orsak eller orsak relaterad till arbetstidsarrangemang. Lagen gäller såväl person- som godstrafik.

Den nya lagen skulle innefatta även företagarförare i EU:s arbetstidsdirektiv för landsvägstrafik. I Finland har direktivet för arbetstagarnas del genomförts i form av en arbetstidslag och kollektivavtal för branschen.

Utlåtandena ska tillhandahållas kommunikationsministeriet före den 24 augusti 2012.