Asta Sihvonen-Punkka fortsätter som generaldirektör för Kommunikationsverket

Nyhet 13.08.2015 15.15 fi sv en

Generaldirektör Asta Sihvonen-Punkka, Kommunikationsverket (Bild: Kommunikationsverket, fotograaf: Matti Immonen)

Statsrådet utnämnde den 13 augusti 2015 ekonomie licentiat Asta Sihvonen-Punkka till generaldirektör för Kommunikationsverket. Mandatperioden börjar den 1 oktober 2015 och upphör den 30 september 2020.

Sihvonen-Punkka har varit verkets generaldirektör sedan 2011.

Kommunikationsverket är en myndighet som lyder under Kommunikationsministeriet. Verket har som uppgift att övervaka och främja kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Det ska dessutom se till att kommunikationsförbindelserna i landet är mångsidiga, välfungerande och säkra.