null Auktion av koncessioner för kommersiellt bruk i frekvensbandet 700 MHz

Auktion av koncessioner för kommersiellt bruk i frekvensbandet 700 MHz

Pressmeddelande 19.02.2016 14.53 fi sv en

Kommunikationsministeriet har beslutat att bevilja koncessioner för kommersiellt bruk i frekvensbandet 700 megahertz (MHz) genom ett auktionsförfarande. Avsikten är att Kommunikationsverket ordnar auktionen i slutet av året.

I början av 2017 får tv-verksamheten i 700 MHz-bandet ge vika för det mobila bredbandet. För att det ska vara möjligt att ta i bruk det kommersiella frekvensbandet vid ingången av 2017 måste koncessionerna för frekvenserna beviljas under 2016. Frekvensbandet i fråga kan användas kostnadseffektivt för att bygga ut 4G-näten.

Användningen av frekvensbandet är förknippat med en rad frågor som bör lösas under vårens lopp. I den fortsatta beredningen gäller det bland annat att ta ställning till om en del av frekvenserna i frekvensbandet ska anvisas för myndighetsnät. Dessutom klarlägger man hurdana geografiska begränsningar frekvensanvändningen i Ryssland kan tänkas innebära för användningen av det mobila bredbandet i Finland.

Bestämmelser om detaljerna för auktionen utfärdas genom förordning av statsrådet och genom Kommunikationsverkets auktionsföreskrift. Genom statsrådets förordning utfärdas bestämmelser bland annat om det antal frekvenser som ska auktioneras ut och om utgångspriset för frekvenserna.

Ministeriet ordnade den 2 februari 2016 ett branschsamråd om användningen av frekvenserna i frekvensbandet 700 MHz och om tilldelningen av koncessionerna.

Tidigare har frekvensauktioner ordnats 2009 och 2013.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608

Mikael Nyberg, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 342 474