Båtregistret överfördes till Trafi

Nyhet 05.06.2014 14.44 fi sv en

Båtar vid bryggan (Foto: Rodeo)

Upprätthållandet av farkostregistret överförs från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Bakgrunden till överföringen är målsättningen att koncentrera färdmedelsregistren. Trafi ansvarar redan nu för många av färdmedelsregistren.

I fortsättningen ansvarar Trafi för ordnandet av registreringsverksamheten och registreringsbesluten. De biträdande tjänsterna som behövs för att ordna registreringsverksamheten ska Trafi anskaffa av offentliga eller privata samfund.

Lagen ändrar inte farkostregistrets användningsändamål, grunderna för registreringen av en farkost eller dess motor och inga nya undantag från skyldigheten att registrera en farkost skapas.

Överföringen av farkostregistret leder inte till att medborgarna är skyldiga att registrera på nytt en farkost som redan finns i registret, skaffa ett nytt registerintyg eller en ny registerbeteckning för farkosten.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2014.