Bättre taxitjänster också utanför kommuncentren

Nyhet 28.05.2009 17.24 fi sv

Kommunikationsministeriet föreslår en precisering av lagen om taxitrafik, så att taxitjänsterna blir bättre tillgängliga för invånare som bor utanför kommuncentren och invånare i kommuner som förlorat sin självständiga ställning i samband med kommunsammanslagningar. Målet med lagändringen är också att göra förfarandet med taxitillstånd klarare.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen till lagen om taxitrafik torsdagen den 28 maj. Avsikten är att lagen träder i kraft i juni 2009.

Med lagändringen underlättar man beviljandet av taxitillstånd till de sammanslagna kommunerna i samband med kommunsammanslagningar och till områden som ligger utanför kommuncentren. Målsättningen är att man förbättrar tillgången på taxitjänster för invånarna i de här områdena och att man sänker transportkostnaderna för enskilda personer och samhället genom att taxiresorna blir kortare.