null Bättre textningstjänster i tv-sändningar för syn- och hörselskadade

Bättre textningstjänster i tv-sändningar för syn- och hörselskadade

Pressmeddelande 31.05.2018 15.54 fi sv

Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av informationssamhällsbalken att skärpa den textningsskyldighet som gäller de kommersiella tv-aktörerna. Ljud- och textningstjänst ska införas förutom i Rundradions allmännyttiga programutbud också i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten.

Statsrådet utfärdade den 31 maj 2018 en förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet. Förordningen ändras för att motsvara ändringarna i informationssamhällsbalken (som i fortsättningen kommer att gå under namnet lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation).

Ljud- och textningstjänstens andel av programmen är för Rundradions allmännyttiga programutbud 100 procent och för de programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten 75 procent. Hittills har den senare andelen varit 50 procent. Ljud- och textningstjänst behöver dock inte införas i musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.

Skyldigheten gäller programutbud som är fritt mottagbart, kan tas emot i hela landet, dagligen innehåller program på finska eller svenska, har en betydande årlig tittartidsandel och som har en betydande årlig tittartidsandel och årlig genomsnittlig daglig räckvidd. Skyldigheten gäller programutbud av Rundradion samt MTV3, Nelonen och Alfa TV. Kommunikationsministeriet fastställer genom särskilt beslut vilka programutbud som ska förses med ljud- och textningstjänst.

I förordningen finns också närmare bestämmelser om det tekniska utförandet av skyldigheten.

Genom förändringen förbättras de tjänster som är riktade till specialgrupper samt syn och hörselskadade personers förutsättningar för pluralistisk kommunikation. Tjänsterna kommer också till nytta för äldre tv-tittare.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2018.

Mer information:

Emil Asp, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 498