Beredning av hastighetsbegränsningar – minister Harakka träffade företrädare för elsparkcykelföretag

Pressmeddelande 12.07.2021 15.40 fi sv en

Elsparkcyklar (Foto: LVM)

I Helsingfors träder hastighetsbegränsningar i kraft på natten och i olika områden efter att alla tre operatörer förbundit sig att främja trafiksäkerheten på ett möte den 7 juli 2021 som kommunikationsminister Timo Harakka bjudit in till. 

Minister Harakka är nöjd med samarbetsandan och den gemensamma oron över trafiksäkerheten. Åtgärder måste vidtas genast. Det finns inte tid att vänta på att lagstiftning ska beredas.

I mötet deltog utöver företrädare för kommunikationsministeriet även företag i branschen samt företrädare för Trafikskyddet, Helsingfors stad och polisen.

Trafikreglerna innebär skyldigheter för användarna

Minister Harakka berättade att han har fått många meddelanden från personer som säger att de är rädda för dem som åker elsparkcykel. Särskilt fotgängare, de äldre och rörelsehindrade har enligt en undersökning gjord av Trafikskyddet upplevt att deras säkerhet har blivit sämre. 

– Det uppstår farliga situationer när man inte följer trafikreglerna. I lagstiftningen likställs elsparkcyklarna med cyklar, och det är inte tillåtet att cykla på trottoarer. Dessutom ålägger lagen var och en att ta andra trafikanter i beaktande. Det måste bli svårare att åka i berusat tillstånd eftersom det i sig minskar olyckor, säger ministern. 

Företagen som hyr ut elsparkcyklar förbinder sig att beskriva trafikreglerna på ett tydligt sätt både i appen och på sin webbplats. Användaren bör förstå och godkänna kraven som ett villkor för att få hyra en elsparkcykel. 

Hastighetsbegränsningar på natten och i Helsingfors centrum

De uthyrningsföretag som är verksamma i Helsingfors, Voi, TIER, och Lime, förbinder sig frivilligt att begränsa hastigheten i hela Helsingfors nattetid och även på dagen i centrum. Det bereds redan nu gemensamma åtgärder under ledning av Helsingfors stad, men företagen har redan nu meddelat att de är beredda att införa begränsningar.

En del av uthyrningsföretagen är beredda att helt stoppa användningen av elsparkcyklar nattetid eller begränsa tillgången i de populäraste restaurangområdena. 

Helsingfors stad bereder också åtgärder som ordnar parkeringen av elsparkcyklar så att de inte längre utgör en fara för andra vägtrafikanter. 

Polisen kan stanna berusade förare

Mötesdeltagarna fortsätter samarbetet under hösten som en del av kommunikationsministeriets bredare beredningsarbete för trafiksäkerhetsstrategin. Alla uthyrningsföretag vidtar också på sitt håll praktiska åtgärder för att minska och hindra elsparkcykelkörande i berusat tillstånd.

– Vi föreslår att polisen ska få befogenhet att hindra en berusad person från att cykla eller åka elsparkcykel. Många vet inte heller att man med stöd av strafflagen är ansvarig för skador som man orsakar andra människor. Ett nattligt infall kan få allvarliga konsekvenser, säger minister Harakka.

Mer information:

Timo Harakka, kommunikationsminister, för förfrågningar om intervjuer: Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 040 080 4730