null Beredning av trafikpolitisk redogörelse inleds

Beredning av trafikpolitisk redogörelse inleds

Pressmeddelande 29.05.2007 15.02 sv

Kommunikationsministeriet har börjat förbereda en trafikpolitisk redogörelse. Med redogörelsen som ingår i regeringsprogrammet vill man i trafikpolitiken skapa långsiktighet och vidare synvinklar än i dagens läge.

I redogörelsen ingår ett utvecklings- och investeringsprogram som baserar sig på trafiksystemet som helhet. Det omfattar en tidsrymd på 10-15 år. Dessutom sammanställs ett investeringsprogram för trafiklederna som omfattar valperioden. Avsikten är att redogörelsen också tar ställning till bland annat kollektivtrafik, logistik och behärskning av klimatförändringen.

- Genom redogörelsen kan man höja nivån på beredningen av trafikpolitiken. Från ett beslutsfattande som är ryckigt och betonar enskilda väg- och banprojekt finns det nu möjlighet att gå över till en långsiktig verksamhet, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Minister Vehviläinen sände den 29 maj ett brev till aktörerna i trafikbranschen, där ministeriet ber om synpunkter på vad redogörelsen skall innehålla.

Ministern ber de tillfrågade att definiera de mest betydande problemen för dem som dagligen rör sig i trafiken och för näringslivets transporter, samt att föreslå lösningar på problemen. Man vill också att de som svarar gör upp en lista på vilka trafikprojekt de anser vara viktigast. Dessutom frågar man om sätt att stoppa klimatförändringen.

Brevet har skickats bland annat till många ämbetsverk och institutioner, landskapsförbunden, de största städerna, högskolorna samt intresse- och medborgarorganisationer i trafiksektorn. Svarstiden går ut i slutet av juni.

Till beredningen av redogörelsen hör fyra diskussions- och informationsmöten som anordnas på olika håll i Finland i augusti-september. Dessutom arrangerar kommunikationsministeriet diskussionstillfällen om olika ämneshelheter för trafikdelegationerna.

Sammanställningen av redogörelsen styrs av den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen.

Det går att följa med beredningen av redogörelsen på ministeriets webbplats på adressen www.mintc.fi/selonteko. Det går också att ge kommentarer via webbplatsen.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030, (09) 160 28325
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260, (09) 160 28482