Berner: Nödvändigt med samarbete inom mediebranschen

Nyhet 22.06.2016 10.24 fi sv en

- Det gläder mig att den arbetsgrupp som har diskuterat framtiden för Yle nådde ett enhälligt slutresultat. Jag framför mitt tack till ordförande Satonen för hans värdefulla insats för att hitta en kompromiss, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Den parlamentariska arbetsgruppen utvärderade under ledning av sin ordförande Arto Satonen Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet, alltså public service, och finansieringen av bolaget. Arbetsgruppen offentliggjorde sitt förslag den 16 juni.

- Arbetsgruppen har bedömt Rundradions ställning i mediefältet från många olika håll. I sitt arbete har arbetsgruppen hört ett stort antal experter, gjort en djupdykning i mediefältet och särskilt utforskat tidningspressens situation i landskapen, säger Berner.