Tillbaka

Beslut om nätkoncession för frekvensområdet 450 MHz på Åland fattas i april

Beslut om nätkoncession för frekvensområdet 450 MHz på Åland fattas i april

Nyhet 22.03.2016 15.18 fi sv

Statsrådet har med stöd av 10 § i informationssamhällsbalken förlängt tidsfristen för beslut om koncessioner för antenntelevision med en månad till den 30 april 2016.

Ansökningstiden gick ut den 18 februari 2016 kl. 12.00. Det fanns en nätkoncession i frekvensområdet 450 MHz i landskapet Åland ledig att sökas.

Syftet med den koncession som ska beviljas är att främja tillgången till tjänster i det mobila bredbandsnätet i landskapet Åland. Det nya frekvensområdet ska betjäna i synnerhet skärgårdsområdena och aktörer som t.ex. Gränsbevakningsväsendet och rederierna.