Beslut om nya trafikledsprojekt och om en skrotningspremie

Nyhet 31.08.2017 15.41 fi sv en

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2018. I budgeten har anslag reserverats för skrotningspremier för bilar och för nya utvecklingsprojekt inom transportinfrastrukturen. Ett av infrastrukturprojekten finansieras enligt livscykelmodellen.

Regeringen beslutade i budgetmanglingen att reservera 8 miljoner euro för skrotningspremier för bilar 2018. Beslut om på vilket sätt premien betalas fattas senare.

- Målet med skrotningspremien är att påskynda anskaffningen av utsläppsnåla fordon och föryngringen av bilparken. Dessutom är jag nöjd med att antalet utvecklingsprojekt tacka vare detta initiativ höjs redan under innevarande regeringsperiod. Vi stöder regeringens mål i fråga om konkurrenskraft, tillväxt och klimat, säger kommunikationsminister Anne Berner.

För underhållet av transportnätet, alltså den grundläggande infrastrukturhållningen, anvisas 1,4 miljarder euro. Av anslaget är 453 miljoner euro finansiering för att minska det eftersatta underhållet inom regeringens strategiska spetsprojekt.

Vid ministeriet bereds dessutom ett eller ett par omfattande utvecklingsprojekt som avser transportnätet och om dessa fattas beslut i regeringens ramförhandlingar på våren 2018. Avsikten är att också dessa projekt ska inledas under denna valperiod.