Bilen, intelligens och trafik

Nyhet 13.06.2014 12.35 fi sv en

Kanslichef Harri Pursiainen (Foto: Kommunikationsministeriet)

- Två megatrender kommer att revolutionera bilåkandet under de närm-aste årtiondena. Dessa är intelligent teknik och nya drivmedel för bilen. En tredje sak som kommer att påverka förändringen är det sociala: kol-laborativ konsumtion och gemensam användning kommer att bli vanli-gare, skriver kanslichef Harri Pursiainen i Savon Sanomat.

Bilens teknik tar över förarens uppgifter och den långa utvecklingen mot en robotbil har börjat. Tack vare el, gas och andra nya drivmedel kan bilåkningen bli näst intill koldioxidneutral på några årtionden.

- Människans beteende förändras också. Globalt sett blir det allt vanligare med gemensam användning. I den kollaborativa konsumtionens anda kan i synnerhet den unga generationen vara mindre intresserad än tidi-gare av att äga nyttigheter, förutspår Pursiainen.

Med hjälp av trafikpolitiken kan man lösa problemet med att människor och varor inte alltid är där de behövs.

- Det är inte längre viktigt med trafikleder eller ett eget fordon, utan att det finns service som uppfyller kundens behov. Trafikleden och bilen är bara redskap för att producera servicen. Med tiden kommer trafiken att ses som en service. Finland har aktivt fört fram den här tanken internationellt, och därför har vi fått lov att ordna ett stort internationellt evenemang om intelligent trafik. Nästa vecka samlas ITS European 2014-kongressen i Helsingfors under temat Mobility as a service, rörlighet som service.