null Bilsportens toppar utmanar unga att använda säkerhetsbälte

Bilsportens toppar utmanar unga att använda säkerhetsbälte

Pressmeddelande 11.03.2009 10.39 fi sv en

Kommunikationsministeriet och Trafikskyddet startar tillsammans med toppnamnen inom finsk bilsport en riksomfattande kampanj för säkerhet i trafiken. Följande förare har lovat stöda projektet: Marcus Grönholm, Aki Hintsa, Mika Häkkinen, Jyrki Järvilehto, Juha Kankkunen, Heikki Kovalainen, Tommi Mäkinen och Mika Salo.

Målet med kampanjen "Ditt livs chans" är att över hela landet nå ut till en av de största riskgrupperna beträffande trafiksäkerheten, unga bilintresserade män. Det centrala målet är att sporra de unga att använda säkerhetsbälte.

- Jag tror att de kända toppförarna är positiva rollmodeller för många unga. Deras budskap för användning av säkerhetsbälte är också mer trovärdigt för de unga än om myndigheterna eller en minister säger samma sak. Vårt mål är att i kampanjen tala till de unga på de ungas språk, att gå ut till dem och att använda sätt att kommunicera som ungdomar använder, sade trafikminister Anu Vehviläinen vid kampanjens öppningstillfälle i Helsingfors onsdagen den 11 mars.

De som oftast drabbas av personskador i trafiken är unga på 15-24 år. I trafiken förolyckas årligen i medeltal 83 unga, medan 2900 skadas. Av dem som förolyckats är över 75 % män.

I synnerhet vid dödsolyckor där unga är inblandade syns tydligt att man inte använt säkerhetsbälte. Två av tre av de förolyckade manliga förarna och hälften av de förolyckade kvinnliga förarna hade inte säkerhetsbältet inkopplat vid olyckstillfället. Prövningsnämnderna för trafikskador har gjort bedömningen att användning av säkerhetsbälte skulle ha räddat en tredjedel av de omkomna förarna och över två tredjedelar av passagerarna.

Med hjälp av kampanjen "Ditt livs chans" vill man inverka positivt på de ungas körattityder och sporra dem till ett tryggt trafikbeteende. Användning av säkerhetsbälte och en måttlig hastighet är av största vikt med tanke på trafiksäkerheten.

Förutom informationen i offentligheten ingår i projektet en riksomfattande turné till skolorna under mars-april, då kampanjen når ut direkt till tusentals ungdomar. De toppförare som bundit sig till kampanjen turas om att delta i skolturnén och föra ut information om en trygg körstil till de unga. Med hjälp av skolturnén når man över 14 000 studerande.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, KM, tfn 0440 581 030
kommunikationsdirektör Taina Pieski, KM, tfn 050 535 1574
verkställande direktör Matti Järvinen, Trafikskyddet, tfn 0400 424 391

Kommunikationsministeriet och Trafikskyddet startar tillsammans med toppnamnen inom finsk bilsport en riksomfattande kampanj för säkerhet i trafiken. Följande förare har lovat stöda projektet: Marcus Grönholm, Aki Hintsa, Mika Häkkinen, Jyrki Järvilehto, Juha Kankkunen, Heikki Kovalainen, Tommi Mäkinen och Mika Salo.

Målet med kampanjen "Ditt livs chans" är att över hela landet nå ut till en av de största riskgrupperna beträffande trafiksäkerheten, unga bilintresserade män. Det centrala målet är att sporra de unga att använda säkerhetsbälte.

- Jag tror att de kända toppförarna är positiva rollmodeller för många unga. Deras budskap för användning av säkerhetsbälte är också mer trovärdigt för de unga än om myndigheterna eller en minister säger samma sak. Vårt mål är att i kampanjen tala till de unga på de ungas språk, att gå ut till dem och att använda sätt att kommunicera som ungdomar använder, sade trafikminister Anu Vehviläinen vid kampanjens öppningstillfälle i Helsingfors onsdagen den 11 mars.

De som oftast drabbas av personskador i trafiken är unga på 15-24 år. I trafiken förolyckas årligen i medeltal 83 unga, medan 2900 skadas. Av dem som förolyckats är över 75 % män.

I synnerhet vid dödsolyckor där unga är inblandade syns tydligt att man inte använt säkerhetsbälte. Två av tre av de förolyckade manliga förarna och hälften av de förolyckade kvinnliga förarna hade inte säkerhetsbältet inkopplat vid olyckstillfället. Prövningsnämnderna för trafikskador har gjort bedömningen att användning av säkerhetsbälte skulle ha räddat en tredjedel av de omkomna förarna och över två tredjedelar av passagerarna.

Med hjälp av kampanjen "Ditt livs chans" vill man inverka positivt på de ungas körattityder och sporra dem till ett tryggt trafikbeteende. Användning av säkerhetsbälte och en måttlig hastighet är av största vikt med tanke på trafiksäkerheten.

Förutom informationen i offentligheten ingår i projektet en riksomfattande turné till skolorna under mars-april, då kampanjen når ut direkt till tusentals ungdomar. De toppförare som bundit sig till kampanjen turas om att delta i skolturnén och föra ut information om en trygg körstil till de unga. Med hjälp av skolturnén når man över 14 000 studerande.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, KM, tfn 0440 581 030
kommunikationsdirektör Taina Pieski, KM, tfn 050 535 1574
verkställande direktör Matti Järvinen, Trafikskyddet, tfn 0400 424 391

www.elamasitilaisuus.com